Применение 50%-го штрафа при проверке докодексных периодов

04:09:2013 г.

Якщо суб’єктом господарювання було вчинено порушення податкового законодавства до 01.01.2011, тобто до набрання чинності Податкового кодексу України, а виявлені були у ході перевірки вже після 01.01.2011. Чи враховується вказане порушення при встановленні повторності з метою застосування штрафних (фінансових) санкцій в розмірі 50%?

Відповідь: Пунктом 123.1. статті 123 Податкового Кодексу України передбачено, що у разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, - тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування -
тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
Але необхідно врахувати положення статті 58 Конституції України, згідно із якою Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Таким чином, повторність застосовується лише до тих відносин, що мали місце під час дії цієї норми.

ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві