Режими роботи ДПС щодо приймання документів в електронному вигляді

30:09:2021 г.

Які режими роботи контролюючих органів щодо приймання податкової звітності та інших документів в електронному вигляді, та який операційний день встановлено для надсилання платником податків електронних документів та їх прийняття контролюючим органом?

Електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом здійснюється відповідно до ПКУ, законів України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (зі змінами та доповненнями) та від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 (із змінами).

Після накладання кваліфікованого цифрового підпису платник (автор) здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) з використанням телекомунікаційних мереж до адресата протягом операційного дня.

Операційний день – частина дня, протягом якої за наявності технічної можливості здійснюється електронний документообіг.

Після надходження електронного документа здійснюється його автоматизована перевірка у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо електронний документ надійшов після закінчення операційного дня.

За результатами автоматизованої перевірки платнику (автору) надсилається перша квитанція протягом двох годин з часу отримання електронного документа контролюючим органом, в іншому разі – протягом перших двох годин наступного операційного дня.

Якщо автору протягом встановленого строку після відправки електронного документа не надійшла перша квитанція, електронний документ вважається не одержаним адресатом.

Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та Порядком, формується друга квитанція, яка є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контролюючому органі електронного.

У разі наявності другої квитанції про прийняття електронного документа датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Якщо платником (автором) надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що платнику (автору) надійшла друга квитанція про прийняття.

ГУ ДПС у Полтавській області