Щодо відповідальності за порушення строку прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення та подання заяви-розрахунку

18:11:2021 г.

Щодо відповідальності за порушення строку прийняття рішення про призначення матеріального забезпечення та подання заяви-розрахунку, виконавча дирекція Фонду соціального страхування України (далі — ВД ФСС) надала лист від 11 жовтня 2021 року № 2369-11-1 та в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються роботодавцем (комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства) не пізніше десяти днів з дня їх надходження (ч. 1 ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV, далі — Закон № 1105).

У разі настання у застрахованої особи страхового випадку, пов’язаного з тимчасовою втратою працездатності, комісія (уповноважений) із соціального страхування суб’єкта господарювання на підставі поданих документів, передбачених ст. 31 Закону № 1105, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі (п. 2 Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду від 19 липня 2018 року № 12, далі — Порядок № 12).

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок, яка повинна бути передана до робочих органів ВД ФСС не пізніше 5 робочих днів з дати прийняття комісією такого рішення. Робочі органи ВД ФСС здійснюють фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку (ч. 1 ст. 34 Закону № 1105). Після надходження коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника останній зобов’язаний здійснити виплату матеріального забезпечення у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати (ст. 32 Закону № 1105 та п. 9 Порядку № 12).

Е-листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі медичного висновку (медичних висновків) у разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку строку дії та закінчення строку дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим через сім днів після дати закриття листка непрацездатності.

Отже, десятиденний термін для призначення застрахованій особі комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства матеріального забезпечення починається через сім днів після дати закінчення періоду дії листка непрацездатності.

Що стосується відповідальності за порушення роботодавцем строку призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, а також неподання у 5-денний термін заяви-розрахунку, то ні Законом № 1105, ні Порядком № 12 така відповідальність не передбачена.

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України