Стажировка работников предпринимателя должна быть обязательно оформлена

30:08:2018 г.

Керівництвом Управління Держпраці у Хмельницькій області накладено штраф на фізичну особу-підприємця у розмірі 781 тисяча 830 грн. за використання праці сімох офіційно неоформлених працівників. Постанову винесено на підставі акту інспекційного відвідування.

Зокрема, інспекторами праці Управління Держпраці, наприкінці травня, під час проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи було здійснено відвідування одного із швейних цехів м.Хмельницького. У ході якого з’ясовано, що ФОП використовує працю неоформлених працівників. Посадовими особами Управління Держпраці було роз'яснено підприємцю порядок легалізації трудових відносин із найманими працівниками та наголошено на відповідальності у разі недотримання вимог законодавства щодо належного оформлення трудових відносин.

На початку серпня, уже під час проведення інспекційного відвідування з'ясовано, що працівники проходять стажування у швейному цеху і відповідно із ними не укладалися трудові чи цивільно-правові договори.

Також ФОП не було надано документів щодо офіційного працевлаштування найманих працівників (заяви працівників, трудові договори, штатний розпис, відомості нарахування заробітної плати, табелі обліку використання робочого часу працівників, розрахункові – платіжні відомості по виплаті заробітної плати вказаним працівникам тощо).

Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 265 КЗпПУ за таке правопорушення передбачений штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного неоформленого працівника. Так, фізичній особі-підприємцю доведеться сплатити 781 тисячу 830 гривень.

Інформаційно:
Звертаємо увагу, що з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником може встановлюватись випробування. Відповідно до ст. 26 КЗпПУ, умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюється всі вимоги законодавства про працю.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» право проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час мають студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, за якою здобувається освіта. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

Окрім того, громадяни, які мають офіційний статус безробітного можуть проходити стажування – професійне навчання працівників на виробництві, на тому чи іншому підприємстві, після закінчення якого, підприємство зобов’язується працевлаштувати такого працівника. У всіх інших випадках – роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку – з першого дня виконання ним трудової функції.

Управління Держпраці у Хмельницькій області

 

 
 
 

Rambler's Top100