Заключать внешнеэкономические договора теперь можно по e-mail и по инвойсу

02:12:2016 г.

Президент підписав Закон України від 03.11.2016 № 1724-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг». Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію за місяць після набрання ним чинності.

Зміни, насамперед, передбачають, що в разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) можна укладати шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти), або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема, виставляючи рахунок (інвойс) за надані послуги, у т. ч. в електронному вигляді. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складати зведені облікові документи. Причому первинні документи, складені в електронній формі, застосовують у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи й електронний документообіг.

Уточнено також, що виручка резидентів в іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені у контрактах, але не пізніше 180 календарних днів із дати митного оформлення (виписування вивізної вантажної митної декларації) такої продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, транспортних послуг — з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання транспортних послуг.

Однак такі вимоги не поширюються на експорт послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав. Банки мають право вимагати від резидентів перекладу українською мовою складених іноземною мовою документів, у т. ч. рахунку (інвойсу), крім викладених англійською мовою, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою.

Головбух24

 
 
 

Rambler's Top100