Какой код (КВЭД) для майнинга криптовалют

07:11:2018 г.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 05.10.2018 р. № 14.4-09/435-18

Держстат розглянув запит ... щодо кодування діяльності з «майнінгу» криптовалют відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) та в межах повноважень повідомляє.

Органи державної статистики здійснюють свою діяльність згідно із Законом України «Про державну статистику» (далі – Закон). Відповідно до статті 3 Закону, державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.
Класифікація видів економічної діяльності є національним класифікатором ДК 009:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (далі-КВЕД-2010).

КВЕД-2010 гармонізована на рівні розділу з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, rev. 4) та на рівні класу – з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, rev. 2) (затверджена Регламентом (ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 20.12.2006 № 1893/2006).

Питання щодо класифікації діяльності із «майнінгу» криптовалют відповідно до NACE неодноразово порушувалося і було предметом обговорення експертів Робочої групи статистичної організації Європейської Комісії (Євростат) з питань класифікацій.
Наразі експерти рекомендують класифікувати діяльність із «майнінгу» та реалізації криптовалют у позиції 64.19 «Інші види грошового посередництва», торгівлі (обміну) криптовалютами – у позиції 66.19 «Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення».

Також зазначаємо, що КВЕД – це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Код виду діяльності не створює прав чи обов'язків для підприємств і організацій, не спричинює жодних правових наслідків для них. Код виду діяльності не є критерієм для виконання умов, передбачених нормативними актами, і при застосуванні нормативних актів чи контрактів є припущенням, а не доказом. Будь-яке використання КВЕД не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.

Заступник Голови                                                                        І. Жук

 

 
 
 

Rambler's Top100