Как общесистемщику заполнить декларацию, если один из видов деятельности убыточный

12:03:2018 г.

Яким чином ФОП на загальній системі оподаткування заповнює гр. 9 розд. І додатка Ф2 річної декларації про майновий стан і доходи в розрізі окремих видів економічної діяльності, якщо один з них є збитковим?

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами та доповненнями підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати (п.п. 177.5.3 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).

Підпунктом 1 п. 3 розд. IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556), визначено, що у розрахунку податкових зобов’язань додатка Ф2 до декларації, доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності відображаються в окремому рядку розд. I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 - коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за провадження якого одержано дохід.

У графі 4 - сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності;

У графах 5 - 7 - сума документально підтверджених витрат, пов’язаних із провадженням кожного виду господарської діяльності.

У графі 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розд. І додатка Ф2 до декларації вказується значення, розраховане за формулою: графа 4 «Сума одержаного доходу» - графа 5 «Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції» - графа 6 «Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату» - графа 7 «Інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг» - графа 8 «Амортизаційні відрахування».

Якщо результатом розрахунку суми чистого оподатковуваного доходу одного з видів економічної діяльності є збиток, фізична особа - підприємець при заповнені графи 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розд. І додатка Ф2 декларації від’ємне значення за таким (збитковим) видом економічної діяльності не зазначає, а рядок прокреслює.

Значення рядка «Усього» графи 9 розд. І додатка Ф2 до декларації розраховується як сума додатних показників графи 9 за всіма видами економічної діяльності, які здійснювала фізична особа - підприємець на загальній системі оподаткування.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

 

 
 
 

Rambler's Top100