Как предпринимателю на общей системе в Книге доходов/расходов показать убыток

12:12:2017 г.

Яким чином заповнюється гр. 9 Книги обліку доходів та витрат фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування, якщо результатом господарської діяльності суб’єкта господарювання за місяць (квартал, рік) є збиток?

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 – VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Форма Книги обліку доходів і витрат (далі – Книга) та порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.2013 № 481, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за №1686/24218 (далі – Порядок).

Пунктом 1 Порядку визначено, що відповідно до п. 177.10 ст. 177 розд. IV ПКУ фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Згідно з п.п. 9 п. 6 Порядку у графі 9 Книги фізичними особами – підприємцями зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).

Однак, у разі якщо результатом розрахунку буде від’ємне значення, то графа 9 Книги прокреслюється.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

 

 
 
 

Rambler's Top100