Комунальні витрати у ФОП на загальній системі оподаткування

05:12:2018 г.

Фізична особа - підприємець орендодавець має право відносити до витрат господарської діяльності витрати на оплату комунальних послуг нерухомого майна, що використовується в господарській діяльності та прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п.п. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ) на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Якщо орендодавець згідно з договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг на утримання нерухомого майна у складі вартості орендної плати, то ця сума включається до загального оподатковуваного доходу орендодавця та до складу витрат на підставі документального підтвердження факту сплати комунальних рахунків.

Окремо, фізична особа - підприємець орендар має право відповідно до п.п. 177.4.4 п. 177.4 ст.177 ПКУ відносити до витрат господарської діяльності витрати на оренду майна, що використовується у господарської діяльності згідно договору оренди та суми сплачених комунальних послуг у тому числі (сплачені рахунки згідно договору субспоживача електроенергії), на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Відповідно до ст. 283 ГКУ за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Істотними умовами договору оренди є: об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу (ст. 284 ГКУ).

Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством (ст. 286 ГКУ).

Законом України від 24.06.2004 №1875-ІУ «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що комунальні послуги це результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи власників приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або у комплексу будинків і споруд.

Отже, основним предметом договору оренди є встановлення розміру орендної плати за користування майном. Якщо орендар самостійно не укладає договори на споживання комунальних послуг, а здійснює відшкодовування орендодавцю в частині понесених ним витрат на оплату комунальних послуг, то у договорі оренди має бути визначено порядок розрахунку вартості спожитих орендарем комунальних послуг та їх оплати (компенсації).

Тобто, фізична особа - підприємець орендодавець має право відносити до витрат господарської діяльності витрати на оплату комунальних послуг нерухомого майна, що використовується в господарській діяльності та прямо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (п.п. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ) на підставі документального підтвердження факту їх сплати.

Якщо орендодавець згідно з договором оренди отримує від орендаря відшкодування витрат на оплату спожитих комунальних послуг (опалення, електричної енергії, водопостачання, водовідведення) на утримання приміщення, то при обчисленні об’єкта оподаткування орендодавець враховує суми такої отриманої компенсації у складі доходу на підставі п. 177.2 ст. 177 ПКУ, а суму коштів, сплачених постачальнику комунальних послуг, - у складі інших витрат, пов’язаних з господарською діяльністю п.п. 177.4.4 п. 177.4 ст. 177 ПКУ. При цьому такі витрати мають бути підтверджені відповідними первинними документами.

Відповідно до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28 (далі - Правила), орендодавець виступає в ролі основного споживача електроенергії, а орендар - субспоживача. Згідно з Правилами в орендаря як субспоживача електроенергії має бути два договори: з основним споживачем, тобто орендодавцем (щодо використання його електромереж), і з постачальником електроенергії.

ГУ ДФС у Волинській області