Расходы общесистемщика на числовых примерах

04:09:2012 г.

ВОПРОС 1. Расходы частного предпринимателя на общей системе должны быть понесены или до получения доходов или не позднее того года, в котором получены доходы. Если предприниматель получил доход в отчетном году, а расходы по нему понес уже в следующем году, то расходы нельзя будет зачесть ни в году получения дохода, ни в году в котором понесены расходы для расчета чистого налогооблагаемого дохода. Правильно ли это?

ВОПРОС 2. Имеет ли право на расходы частный предприниматель на общей системе, если затраты на приобретение товара понесены в прошлом году, а доход от продажи такого товара получен в отчетном году?

 

ОТВЕТ:  Особливості оподаткування фізичної особи – підприємця, що перебуває на звичайній системі оподаткування, встановлено ст. 177 Податкового кодексу, згідно з п. 177.10 якої підприємці повинні вести облік власних доходів і витрат у Книзі обліку доходів і витрат і мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форму Книги та Порядок її заповнення затверджено наказом  ДПА України від 24.12.2010 року № 1025. Об'єкт оподаткування підприємця визначають за такою дуже простою формулою (п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу): Чистий дохід (об'єкт оподаткування) = Оподатковуваний дохід (виручка у грошовій та негрошовій формах) – Витрати (документально підтверджені, пов'язані з господарською діяльністю підприємця та які безпосередньо стосуються отриманого доходу), тобто за касовим методом. Витрати визначають так само, але до формули їх включають у разі отримання доходу, якого дані витрати стосуються. Причому якщо підприємець є платником ПДВ, то як у доходах, так і у витратах ПДВ не враховують (п. 177.3 ст. 177 Податкового кодексу).  

Приклад 1 Підприємець отримав від постачальника товари на суму 3000 грн., ПДВ – 600 грн. Ці товари відвантажено покупцю за 4500 грн., ПДВ – 900 грн. Від покупця надійшла оплата 5400 грн. Товари залишаються не оплаченими постачальнику. На дату отримання оплати чистий дохід підприємця становив 4500 грн. Витрат немає, адже вони включаються до формули лише у разі виконання таких умов: витрати мають бути як понесені, так і оплачені Тобто товари слід не тільки отримати у постачальника, а й оплатити їх, а також передати покупцю.  

 Приклад 2 Початкові дані прикладу 1. Товари оплачено постачальнику в тому самому звітному податковому році, що й отримано дохід від їх реалізації. Чистий дохід підприємця становитиме 1500 грн. (4500 – 3000). У даному випадку дуже важливим є розуміння звітного періоду, за який беруться дані за доходами та витратами.   Із п. 177.1, 177.5, 177.11 ст. 177 Податкового кодексу випливає, що звітним періодом для підприємця є календарний рік. Отже, для визначення чистого доходу такого календарного року беруться отриманий за цей рік дохід і витрати, пов'язані з отриманням цього доходу. Якщо дохід отримано в одному році, а витрати під цей дохід понесено в наступному році, їх уже не можна враховувати для цілей оподаткування.

Приклад 3 Початкові дані прикладу 1. Товари оплачено постачальнику в наступному за звітним (коли отримано доходи) податковому році. Чистий дохід звітного податкового року становитиме 4500 грн. Оскільки витрати будуть понесені в наступному податковому році, вони не враховуватимуться для визначення об'єкта оподаткування наступного податкового року, адже в такому наступному році не отримуватимуться доходи, пов'язані з даними витратами. Однак якщо доходи отримано в поточному податковому році, а витрати під ці доходи понесено (отримано та оплачено) в минулому податковому році, то їх (витрати) враховують для визначення об'єкта оподаткування поточного податкового року.

Приклад 4 Підприємець у минулому звітному податковому році отримав і оплатив товари на суму 3000 грн., ПДВ – 600 грн. У поточному податковому році товари продано (передано покупцю, оплата від покупця надійшла) за 4500 грн., ПДВ – 900 грн.   Чистий дохід підприємця в поточному податковому році становитиме 1500 грн. (4500 – 3000).  

Державна податкова служба у м. Севастополь