Вимоги до первинних документів загальносистемників

26:12:2017 г.

ДФСУ зазначила, які обов’язкові реквізити повинні мати первинні документи для підтвердження витрат ФОП на загальній системі оподаткування.

Наведемо основні висновки фіскалів, які зазначені в «ЗІР» (підкатегорія 104.05).

1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-ХІV та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 (далі — Положення № 88), первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити:

  • найменування суб’єкта господарювання, від імені якого складено документ;
  • назва документа (форми);
  • дата складання;
  • зміст, обсяг та одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі);
  • посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
2. Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: ідентифікаційний код; номер документа; підстава для здійснення операцій; дані про документ, що засвідчує особу — одержувача тощо (п. 2.4 Положення № 88).
 
3. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокреслюванню (п. 2.11 Положення № 88).


Газета "Консультант частного предпринимателя" №24, 2017 год
 
 
 

Rambler's Top100