Главная arrow Общая система налогообложения arrow Загальна система оподаткування для підприємців: «гаряча» телефонна лінія

Загальна система оподаткування для підприємців: «гаряча» телефонна лінія

28:08:2013 г.

У якому періоді слід відображати витрати ФОП на загальній системі оподаткування, у разі якщо вони фактично понесені в одному періоді, а оплата витрат здійснена в наступному?

Згідно з п.177.2 ст.177 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

До переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом п.177.4 ст.177 Податкового кодексу. Згідно з пп.3.10 п.3 Порядку ведення Книги обліку доходів та витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 №1025, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.12.10 за №1425/18720, графа 12 «Чистий дохід» Книги обліку доходів та витрат розраховується як різниця між доходом від здійснення діяльності та документально підтвердженими витратами, пов’язаними із отриманням доходу.

Отже, при розрахунку чистого доходу фізичної особи - підприємця на загальній системі оподаткування включаються тільки документально підтверджені витрати, тому якщо оплата витрат поточного періоду відбувається в наступному періоді, то такі витрати будуть враховані в розрахунку чистого оподатковуваного доходу в такому наступному податковому періоді.

 

Чи можуть підприємці на загальній системі можуть зменшувати суму авансових платежів?

Фізичні особи–підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування мають право зменшувати суму авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб всередині року, у разі якщо не вийдуть на запланований рівень доходу. Зокрема, у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більш ніж на 20 відсотків порівняно з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у встановлений строк, пропорційно до зменшення суми зазначеного доходу.

Для такого зменшення суми авансового платежу фізична особа – підприємець до настання строку сплати такого авансового платежу подає до територіального органу Міндоходів заяву у довільній формі. Водночас, така заява повинна містити розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу. Авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються підприємцем самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік, та сплачуються до бюджету – по  25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до  15 листопада). Відповідна норма визначена пп.177.5.1 п.177.5 ст.177 Податкового кодексу України.

 

Чи має право ФОП на загальній системі оподаткування враховувати суми витрат понесені ним під час здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування?

Податковим кодексом України передбачено, що об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

Відповідно до норм Податкового законодавства до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності відповідно до норм Податкового кодексу.

Таким чином, оскільки для визначення чистого оподатковуваного прибутку витрати фізичної особи – підприємця, що застосовує загальну систему оподаткування, формуються при отриманні доходу, то такий підприємець має право врахувати суму витрат, безпосередньо пов’язану з отриманням доходу, незалежно від того, на якій системі оподаткування вони фактично були понесені.

 

Чи потрібно при переході зі спрощеної системи оподаткування на загальну звітувати за результатами кварталу, в якому відбувся такий перехід?

Фізичні особи-підприємці, які:

- зареєстровані протягом року в установленому законом порядку;

- перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну;

- сплачували фіксований податок до набрання чинності Податковим кодексом,

подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність або відбувся перехід за загальну систему оподаткування.

Вперше зареєстровані підприємці в декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації. Декларації подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Платник повинен самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у такій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку її подання.

Для відображення результатів діяльності фізичні особи-підприємці заповнюють додаток 5 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності» до податкової декларації наступним чином:

 у частині І «Доходи від провадження господарської діяльності» зазначається сума одержаного доходу, витрати, пов’язані з господарською діяльністю, сума чистого оподатковуваного доходу;

- у частині ІІ «Розрахунок податкових зобов`язань» - сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету за результатами кварталу. Крім цього, фізична особа самостійно розраховує та зазначає суму авансових  платежів на підставі очікуваного чистого доходу.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування регулюється положеннями ст.177 Податкового кодексу України.

 

Які Ви можете назвати переваги загальної системи оподаткування?

Всі, хто обирає для своєї діяльності загальну систему оподаткування, отримує деякі переваги в роботі, зокрема, це відсутність обмежень:

- по виду діяльності, можна обирати будь-який вид діяльності, не заборонений чинним законодавством;

- за сумою доходу;

- по кількості найманих працівників тощо.

Під час проведення «гарячої лінії» Робцер Н.В. детально розповіла про порядок подання звітності до державних органів для підприємців, що використовують загальну систему оподаткування, не мають найманих працівників та нагадала, що приватний підприємець законодавчо зобов’язаний вести книгу обліку доходів і витрат, у якій в хронологічній послідовності має відображати господарські операції на підставі підтверджуючих документів та заповнювати всі графи книги.

Головне управління Міндоходів у Дніпропетровській області