Затрати на придбання дозволів не відносять до витрат

30:01:2012 г.

Чи мають право фізособи — підприємці на загальній системі оподаткування включити до складу витрат витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності?

Порядок оподаткування фізосіб-підприємців передбачено статтею 177 ПКУ.
Згідно з п. 177.2 статті 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізособи-підприємця.
Відповідно до п. 177.4 статті 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ.
Згідно з п. 138.1 статті 138 розділу ІІІ ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються з витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктом 138.4, пунктами 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 статті 138 ПКУ.
Відповідно до пп. «ж» пп. 138.10.6 статті 138 ПКУ включаються до складу ВВ витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів (крім тих, вартість та строк використання яких відповідають ознакам, установленим для основних засобів розділом І ПКУ, та підлягають амортизації у складі нематеріальних активів), виданих державними органами для провадження господарської діяльності, у т. ч. витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних послуг.
Враховуючи, що витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності, у т. ч. витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних послуг, не належать до витрат від операційної діяльності, то фізособи-підприємці на загальній системі оподаткування не мають права включити зазначені витрати до складу своїх витрат.

Стахановська об’єднана державна податкова інспекція