Затрати на виготовлення печаток: як це враховується у підприємця на загальній системі

30:01:2012 г.
Чи відносять до складу витрат фізособи — підприємця на загальній системі оподаткування витрати на виготовлення печаток та штампів?
Згідно з п. 177.4 статті 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат оперативної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ.
Відповідно до п. 138.1 статті 138 ПКУ витрати операційної діяльності визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4, пунктом 138.11 цієї статті.
Згідно з пп. «ж» пп. 138.10.2 статті 138 ПКУ до складу інших витрат включаються інші витрати загальногосподарського призначення.
Загальногосподарська діяльність — діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, яка спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 статті 14 ПКУ).
Тобто витрати фізособи-підприємця на виготовлення печаток та штампів відносять до операційної діяльності підприємця та включають до складу витрат такого платника податків.

Сватівська міжрайонна державна податкова інспекція