Які «ОПП-заяви» можна подати в електронній формі

05:05:2017 г.

Чи має право госпсуб'єкт надіслати в електронній формі документи, які передбачено Порядком обліку платників податків (ф. № 1-ОПП, № 5-ОПП, № 1-РПП, № 17-ОПП, № 20-ОПП, № 8-ОПП, № 34-ОПП, № 4-УРП,) та яким чином повідомляється про їх одержання?

Підпунктами 7.2, 8.4, п. 9.3 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Мінфіну від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок), визначено, що платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 17-ОПП, повідомлення за формою № 20-ОПП засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 9.3 Порядку).

Платники податків для взяття на облік/зняття з обліку подають до контролюючого органу заяви за формами № 1-ОПП, № 5-ОПП, № 1-РПП, № 8-ОПП разом з копіями відповідних документів, тому подання в електронній формі даних заяв Порядком не передбачено.

Згідно з п. 3.10 Порядку довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за формою № 34-ОПП (додаток 2 до Порядку) надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків у контролюючому органі.

Інвестору (оператору) після взяття на облік угоди про розподіл продукції контролюючим органом видається (надсилається) Свідоцтво про реєстрацію інвестора та угоди про розподіл продукції як платника податків за формою № 4-УРП (далі – Свідоцтво № 4-УРП) (додаток 3 до Порядку).

Таким чином, довідка за формою № 34-ОПП та Свідоцтво № 4-УРП у паперовому вигляді надсилається на поштову адресу платника податків.

Враховуючи викладене вище, можливості подання в електронному вигляді платниками податків заяв за формами № 1-ОПП (крім форми № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку»), № 5-ОПП, № 1-РПП, № 8-ОПП, довідки за формою № 34-ОПП та Свідоцтва № 4-УРП, форми яких затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» із змінами та доповненнями, не передбачено.

Заяву за формою № 17-ОПП, повідомлення за формою № 20-ОПП та заяву за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» платники податків, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 10.04.2008 № 233 «Про подання електронної податкової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2008 за №320/15011, у разі надходження від платника податків документу в електронному вигляді, контролюючим органом на електронну адресу платника податків направляється перша та друга квитанції.

  • Перша квитанція – квитанція про одержання податкового документа в електронному вигляді – електронний документ, що формується програмним забезпеченням органів ДПС та засвідчує факт і час одержання податкового документа в електронному вигляді; 
  • Друга квитанція – квитанція про приймання податкового документа в електронному вигляді – електронний документ, що формується програмним забезпеченням органів ДПС та засвідчує факт та час приймання (неприймання) податкового документа в електронному вигляді у базу даних органів ДПС.

ДФСУ ("ЗІР", підкатегорія 119.13)

 
 
 

Rambler's Top100