Які підстави у податківців для надіслання запиту

04:09:2012 г.

Запитання: Чи є декларування від’ємної різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту підставою для надіслання запиту?

Отриман запит, в якому податкова інспекція вимагає надати письмове пояснення та документальне  підтвердження з питань достовірності нарахування від’ємного значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового  кредиту по декларації з ПДВ за червень 2012 р ( рядок 19 декларації з ПДВ  за червень 2012 р. «від’ємне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту  поточного звітного (податкового) періоду» дорівнює 12508 грн).  Інших підстав надіслання запиту не зазначено. Запитання: Чи є декларування від’ємної різниці між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту підставою для надіслання запиту? Прошу надати конкретну відповідь на дане запитання:  або «так» с посиланням на норми чинного законодавства, або «ні». Дякую!!!

 

ВІДПОВІДЬ: Формою та Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 10 лютого 2012 року №143, не передбачено подання пояснень та підтверджень до рядку 19 податкової декларації з ПДВ. Але, відповідно до пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями, далі - ПКУ) органи державної податкової служби мають право для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному ПКУ, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених ПКУ.       Згідно із п. 73.3 ст. 73 Кодексу органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.       Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.       В свою чергу згідно із п. 73.5 ст. 73 Кодексу органи державної податкової служби з метою отримання податкової інформації мають право проводити зустрічні звірки даних суб’єктів господарювання щодо платника податків. Якщо мова йде про підстави для проведення документальної позапланової перевірки, то вони викладені у п. 78.1 ст.78 ПКУ. Зокрема, одними з обставин, при наявності котрих здійснюється така перевірка, є наступні обставини: - виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту (підпункт 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 ПКУ); - платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у р. V ПКУ, та/або з від’ємним значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень (підпункт 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ). Документальна позапланова перевірка з підстав, визначених у цьому підпункті, проводиться виключно щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень. Тому, для надання відповіді у Вашому конкретному випадку необхідно мати додаткову інформацію, який саме запит Вами отримано.  

Державна податкова служба у місті Севастополь

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить