Основні зміни 2015 , які стосуються використання РРО суб’єктами господарювання

08:01:2015 г.

Подача чеків, звітності. Для основної кількості користувачів РРО передача даних буде почековою, а не тільки підсумковою. З 01 січня 2015 року суб'єкти господарювання, які використовують РРО повинні подавати:

  • А) електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам'яті модемів, які до них приєднані (п7 ст.3 ЗУ Про РРО), суб’єктів, які використовують електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
  • Б) інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам'яті РРО суб'єктами господарювання, які використовують електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;
  • В) особи, не зазначені у пунктах А та Б подавати звітність, пов'язану із застосуванням реєстратора розрахункових операцій та розрахункових книжок, не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.

Зміни до переліку осіб/операцій , які не застосовують РРО. Ст. 9 Закону «Про РРО» визначає, що не застосовуються РРО та розрахункові книжки:


До 31.12.2014 р.

З 01.01.2015 р.

Зміни

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою (за наявності) у встановленому порядку;

1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;

Виключено «надання послуг» підприємствамиз переліку звільнених від РРО.

2)при виконанні усіх банківських операцій (крім операційз купівлі-продажу іноземної валюти

2) при виконанні усіх банківських послуг, крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу

До операцій які проводяться через РРО додано операції комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу

3) при  виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі,  якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з  оформленням  розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України;

Підпункт виключено

До операцій які проводяться через РРО додано операціїкупівлі-продажу іноземної валюти у разі,якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків

4)припродажупроїзнихі  перевізних  документів  на залізничному(крім  приміського)  та  авіаційному  транспорті  з оформленням розрахункових ізвітнихдокументівтана автомобільному  транспорті з видачею талонів, квитанцій, квитків з нанесенимидрукарським  способом  серією,  номером,  номінальною вартістю,  а  також  при  продажу  білетів державних лотерей через електронну  систему  прийняття  ставок,  що контролюється у режимі реального  часу  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну  політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів,таквитківна  відвідування  культурно-спортивних  і видовищних закладів;

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

Без змін

6)  при  продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями,  які сплачують єдиний податок;

при продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями, які відносяться відповідно до Податкового кодексу України до груп платників єдиного податку, що не застосовують реєстратори розрахункових операцій

РРО не застосовують платника 1 групи та ФОП другої – третьої груп ,які здійснюють діяльність на ринках тапри продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через засоби пересувної мережі. Всі інші зобов’язані застосовувати РРО при готівкових розрахунках. Застосування РРО платниками другої та третьої груп розпочинається з :

 

- Платниками третьої групи – з 01 липня 2015 року

 

- Платниками другої групи – з 01 січня 2016 року.

 

 

8)  при  продажу  товарів (крім підакцизних) (наданні послуг) особами,  які  отримали  пільговий  торговий  патент  для  продажу товарів (надання послуг) відповідно до Податкового кодексу України

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

Без змін

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими  товарами  за  готівкові  кошти на ринках;

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

Без змін

10)  при  продажу  у  кіосках,  з  лотків  та розносок газет, журналів та інших видань,  листівок,  конвертів,  знаків  поштової оплати,  якщо  питома  вага  такої  продукції  становить  понад 50 відсотківзагальноготоварообігузавідсутності продажу алкогольних напоїв та підакцизних непродовольчих товарів,  а також при продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

Без змін

11) при продажу води,  молока,  квасу,  олії та живої риби  з автоцистерн,  цистерн,  бочок та бідонів;  страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічних  навчальнихзакладів  під  час  навчального процесу;

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

Без змін

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з  розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо);

Аналогічно редакції до 31.12.2014р.

Без змін

13) при  продажу  товарів  у  системах  електронної  торгівлі (комерції).

Підпункт виключено

До операцій які проводяться через РРО додано операції продажу товарів у системах електронноїторгівлі (комерції).

Первинна реєстрація РРО та використання РРО.

До 31.12.2014 р.

З 01.01.2015 р.

Зміни

Первинна  реєстрація реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, дозволяється з 1 грудня 2011  року  після  підтвердження  їх  відповідності  за результатамиперевірки  щодо  створення  контрольної  стрічки  в електронній формі,  здійсненої відповідно до вимог статті 13 цього Закону.  З  1  січня  2015  року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів  розрахункових  операцій,  які  створюють  контрольну  стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з  продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу  іноземної  валюти.

Первиннареєстрація реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, дозволяється з 1 грудня 2011 року після підтвердження їх відповідності за результатами перевірки щодо створення контрольної стрічки в електронній формі, здійсненої відповідно до вимог статті 13 цього Закону. З 1 січня 2015 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.Дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв’язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам’яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів

РРО, які введено в експлуатацію до 01.01.2015р. і які передають тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, дозволено використо-вувати до 01.01.2016 р. (зміни внесені Законом № 71-VIII от 28.12.2014р.)


Штрафи.


До 31.12.2014 р.

З 01.01.2015 р.

Зміни

До  1  січня  2013  року  виконання  вимог,  установлених абзацамидругим  і  третім  пункту  7  статті  3  цього  Закону,  здійснюється суб'єктами господарювання на добровільних засадах.

П.9. розділу ІІ «Прикінцеві положення» ЗУ Про РРО.Тимчасово до 1 липня 2015 року суб’єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього Закону: · при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку; · при виконанні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти у разі, якщо ці операції виконуються у касах уповноважених банків з оформленням розрахункових документів відповідно до нормативних актів Національного банку України, та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу; · при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції)

П.7 ст.3 РРО стосується передачі до податкових/фіскальних органів інформацію про обсяг розрахункових операцій та копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків. Законом № 71-VIII от 28.12.2014р.) визначено звільнення від фінансових санкцій до 01.07.2015р. окремих операцій.


Перевірки. Закон № 71-VIII от 28.12.2014р. передбачає звільнення від перевірок дотримання норм застосування РРО платників єдиного податку 2 і 3 груп, які з 01.01.2015 до 30.06.2015 р. року включно почали застосовувати у власній господарській діяльності переведені у фіскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року.

Сервиском Аудит

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 
 

Rambler's Top100