Главная arrow Памятка arrow Страховий стаж-2016: особливості обчислення стажу

Страховий стаж-2016: особливості обчислення стажу

11:10:2016 г.

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант,
директор навчального центру "Dominanta"

З 01.01.2011 року набрав чинності Закон про ЄСВ, яким відбулись зміни до соціального страхування, зокрема, і до питань обчислення страхового стажу застрахованим особам з 01.01.2011 року.

Саме з 01.01.2011 року в Україні почав діяти Державний реєстр соціального страхування, яким визначаються відомості, зокрема, і про страховий стаж працівників.

З 01.01.2015 р. набрав чинності і ще один «новий – старий» Закон України від 23.09.99 р. № 1105, яким визначається обчислення страхового стажу для лікарняних листків.

Починаючи з 01.01.2015 р. стаття 21 Закону №1105 оновила визначення терміну страхового стажу: «Страховий стаж – це перiод (строк), протягом якого особа пiдлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi та за який щомiсяця сплачено нею та роботодавцем або нею страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок, крiм випадкiв, передбачених абзацом другим цiєї частини.

Перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, отримання виплат за окремими видами соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi), включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску».

Розглянемо кожен з наведених абзаців окремо.

Страховий стаж залежить від того, скільки сплачено внеску 

Як відомо, мінімальний страховий внесок становить 22% від розміру мінімальної зарплати (ст. 1 Закону про ЄСВ). Тому важливо попередити працівників, а особливо тих, хто працює на умовах неповного робочого часу (інвалідів тощо), про те, що у разі коли у них зарплата за фактично відпрацьований час в місяці не буде досягати розміру мінімальної зарплати (відповідно і сума внеску буде меншою), у нього втрачаються дні в місяцях страхового стажу (такі місяці будуть неповними).

Щодо доплати ЄСВ до мінімальної зарплати, яку здійснює роботодавець з 01.01.2015 р., то слід звернути увагу на наступне:

  • донарахування не відноситься до заробітної плати (доходу), яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу та, відповідно, не захищає прав застрахованих осіб (не враховується для розрахунку пенсій та соціальних виплат)
  •  донарахування сум ЄСВ до розміру мінімальної заробітної плати (крім лікарняних, відпускних та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами) фактично не є доходом (винагородою), отримуваним найманою особою за виконання робіт (надання послуг) у розумінні Закону України «Про оплату праці», не є базою для утримання єдиного внеску з фізичної особи і тому не вплине на суму її пенсійного забезпечення.

Отже, доплата ЄСВ до «мінімалки» є тільки додатковим джерелом надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування і ніяких гарантій для самих застрахованих осіб не несе в частині збереження стажу, мінімальних гарантій суми страхових виплат і пенсій. Про це також наголошують ДФСУ і Мінфін у своїх листах від 20.07.2015 р. № 1882/2/99-99-17-03-01-10 і від 06.08.2015 р. № 31-11180-02-2/25413.

Відпустка для догляду за дитиною - до стажу зараховується тільки за умови сплати внесків!

Як вже зазначалось вище, відповідно до ст. 21 Закону № 1105 перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску.

Як бачимо і в цьому випадку страховий стаж залежить від сплати внеску. Хто ж і за кого сплачує ЄСВ?

Порядок нарахування та сплати ЄСВ, зокрема для осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, регулюється Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за деякi категорiї застрахованих осiб, затвердженим постановою КМУ вiд 02.03.2011 р. № 178 (надалi – Порядок № 178).

Відповідно до пп. 2 п. 2 Порядку № 178 созцзабези нараховують ЄСВ на суми допомоги при народженнi дитини (крiм суми, яка виплачується одноразово) та/або суми допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, нарахованої за базовий звiтний перiод.

Згiдно з п. 3 Порядку № 178 нарахування ЄСВ провадиться в розмiрi 33,2% на суму допомоги або компенсацiї за осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, в тому числi в разi одержання кiлькох видiв допомоги або компенсацiї одночасно, та визначається в розмiрi мiнiмального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом, але в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Отже, якщо допомога при народжені або для догляду призначена мамі, то, відповідно, за неї соцзабез сплачує ЄСВ і вона отримує страховий стаж на три роки (на час виплати допомоги при народженні або по догляду), незалежно від того, чи буде вона працювати, чи ні.

А от якщо допомога при народжені або для догляду призначатиметься татові (матір не звернулася до соцзабезу особисто), відповідно, страховий стаж буде враховуватися йому – особі, якому призначається виплата. Коли матір звернеться за отриманням довідки ОК-7-з або ОК-5, то за час її відпустки для догляду за дитиною страхового стажу вона не матиме (звісно, якщо матір вийшла на роботу, то страховий стаж буде зараховуватися від сплати ЄСВ з зарплати).

Додатково зверніть увагу на консультацію ДФСУ з цього приводу, яка наводить нижче.

Про довідки ОК-5 або ОК-7-з

Відповідно до п. 3 ст. 21 Закону № 1105 страховий стаж обчислюється за даними персонiфiкованого облiку вiдомостей про застрахованих осiб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцiального страхування, а за перiоди до його запровадження - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що дiяло ранiше.

В таблиці 1 наведені усі умови обчислення стажу на підставі різних документів.

Державний реєстр загальнообов’язкового державного соцiального страхування веде Пенсійний фонд і страховий стаж працівника зазначається в довідках за формами ОК-5 або ОК-7-з, в останньому рядку «Страховий стаж» кожного року.

Сьогодні вже багато кадровиків користуються цими довідками для обчислення страхового стажу починаючи з 01.01.2011 р.
Довідки за формами ОК-5 або ОК-7-з мають надавати працівники на момент настання страхового випадку, а не на дату прийняття працівника!

Про обчислення днів і місяців страхового стажу

Відповідно до п. 3 ст. 21 Закону № 1105 страховий стаж обчислюється у місяцях. Автор звертає увагу: «у місяцях» сплати страхового внеску не менше мінімального розміру. Тобто місяць стажу буде враховано тільки тоді, коли особа має дохід в цьому місяці вище мінімальної зарплати (або на рівні «мінімалки»).

Якщо у місяці немає сплати мінімального страхового внеску, то Пенсійний фонд зараховує в такий місяць пропорційну кількість днів стажу.

Як «перевести» різну тривалість днів місяців в повні місяці стажу наразі ні в законі, ні в інших нормативних документах, роз’ясненнях не зазначається.

Отже, кадровик може обчислювати стаж:

  • тільки за місяцями (повними місяцями відповідно до даних довідки),
  • або місяцями і днями неповних місяців.

В таблиці 1 наведені основні періоду в дії та обчисленні страхового стажу для лікарняних.

Таблиця 1

Періоди обчислення страхового стажу для лікарняних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий стаж для лікарняних

До 28.02.2001 р.

28.02.2001 р. –
01.01.2011 р.

01.01.2011 р. –
01.01.2015 р.

З 01.01.2015 р.

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється за даними трудової книжки

Обчислюється:
На практиці – за даними трудової книжки
Згідно вимог законодавства -
за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з або ОК-5.
Також варто врахувати лист ФССзТВП від 04.02.2011 № 04-29-196

Обчислюється:
На практиці – за період з 01.01.2011 р. на підставі довідок ОК-5 або ОК-7-з
Згідно вимог законодавства -
за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Індивідуальні відомості (ІНДАНІ) про застрахованих осіб надаються з Державного реєстру застрахованим особам на паперових носіях за типовою формою ОК-7-з.
Також варто врахувати лист ФССзТВП від 17.01.2015 № 2.4-17-92

Визначається
Постановою КМУ вiд 19.10.98 р. № 1658

Визначається
ст. 7 Закону № 2240

Визначається
ст. 7 Закону № 2240,
п. 6 ст. 20 Закону № 2464
п. 3.3 Постанови ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-1

Визначається
ст. 21 Закону № 1105,
п. 6 ст. 20 Закону № 2464

Зараховуються:
- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв;
- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;
- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;
- час вiдпусток у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, частково оплачуваної вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку i вiдпустки без збереження заробiтної плати по догляду за дитиною, тривалiсть якої визначається медичним висновком, але не бiльш як до досягнення дитиною шестирiчного вiку;
- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти

Зараховуються:
- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особа сплачувала страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
- періоди тимчасової втрати працездатностi;
- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;
- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв.

Зараховуються:
- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;
- періоди тимчасової втрати працездатностi;
- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку (як з 14.03.2013 р. так і за період з 01.01.2011 р. – тобто повністю включається;
- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi).

Зараховуються:
- час роботи на умовах трудового договору (контракту) на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi або iншої роботи, протягом якої працiвник пiдлягав обов'язковому соцiальному страхуванню, незалежно вiд характеру й тривалостi роботи i тривалостi перерв, під час якої особою та її роботодавцем сплачувалися страховi внески в сумi не меншiй, нiж мiнiмальний страховий внесок;
- періоди тимчасової втрати працездатностi;
- час перебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами;
- час перебування у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;
- перiоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування, крiм пенсiй усiх видiв (за винятком пенсiї по iнвалiдностi).

Не зараховується:
час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:
- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;
- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;
- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;
- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:
- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;
- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;
- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;
- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

Не зараховується:
- служба у Збройних Силах, Нацiональнiй гвардiї, Прикордонних вiйськах, СБУ, внутрiшнiх вiйськах МВС, вiйськах цивiльної оборони та iнших вiйськових формуваннях, утворених вiдповiдно до законiв України, а також в органах внутрiшнiх справ;
- час перебування громадян на альтернативнiй (невiйськовiй) службi;
- час навчання у професiйно-технiчному закладi освiти;
- час навчання у вищому закладi освiти (у тому числi на пiдготовчих вiддiленнях), в аспiрантурi, докторантурi i клiнiчнiй ординатурi з денною (очною) формою навчання

****
КОНСУЛЬТУЄ ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Департамент доходiв i зборiв з фiзичних осiб
Управлiння адмiнiстрування єдиного внеску та методологiї
Про сплату єдиного внеску за осiб, якi одержують допомогу при народженнi дитини 

ПИТАННЯ: Чи сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за осiб, якi одержують допомогу при народженнi дитини?

ВIДПОВIДЬ: Законом України вiд 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про запобiгання фiнансової катастрофи та створення передумов для економiчного зростання в Українi» (опублiковано 31 серпня 2014 р. у «Голосi України» № 60-61) унесено змiни, зокрема, до Закону України вiд 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування» (далi - Закон № 2464) та Закону України вiд 21.11.92 р. № 2811-XII «Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми» (далi - Закон № 2811).

Платниками єдиного внеску згiдно з унесеними змiнами є особи, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини (п. 13 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464).
Це пов'язане з тим, що з 1 липня 2014 р. об'єднано цi двi допомоги в один вид допомоги та встановлено фiксований розмiр допомоги при народженнi дитини (ст. 12 Закону № 2811).

Абзацом другим п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 визначено, що платники, зокрема особи, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, звiльняються вiдсилати единого внеску iз сум одержаної ними допомоги або компенсацiї. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску, зокрема для осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, регулюється Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за деякi категорiї застрахованих осiб, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2011 р. № 178 (далi - Порядок).

За пiдпунктом 2 п. 2 Порядку єдиний внесок за осiб, зазначених пп. 2 п. 1 Порядку, нараховується на суми допомоги при народженнi дитини (крiм суми, яка виплачується одноразово) та/або суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, нарахованої за базовий звiтний перiод.

Згiдно з п. 5 Порядку обчислення єдиного внеску, зокрема за осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, провадиться на пiдставi бухгалтерських та iнших документiв, якi пiдтверджують нарахування (обчислення) допомоги або компенсацiї. Вiдповiдно до п. 3 Порядку єдиний внесок нараховується в розмiрi 33,2% суми допомоги або компенсацiї за осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, в тому числi в разi одержання кiлькох видiв допомоги або компенсацiї одночасно, та визначається в розмiрi мiнiмального страхового .внеску за кожну особу, встановленого законом, але в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Якщо перiод, за який нараховується єдиний внесок вiдповiдно до Порядку, становить менш як один календарний мiсяць, єдиний внесок розраховується в розмiрi, пропорцiйному до кiлькостi календарних днiв мiсяця, за який сплачуються такi внески (абзац п'ятий п. 3 Порядку).

Обчислення єдиного внеску для цiєї категорiї (пп. 2 п. 4 Порядку) провадиться районними (мiськими) управлiннями працi та соцiального захисту населення (далi - страхувальник).

Згiдно з пп. 1 п. 6 Порядку єдиний внесок сплачується за осiб, зазначених пп. 2 п. 1 Порядку, в межах та за рахунок загального обсягу видаткiв, передбачених у Державному бюджетi України на вiдповiдний рiк для Пенсiйного фонду України.

Пiдпунктом 2 п. 9 Порядку визначено вичерпний перелiк платникiв єдиного внеску, за яких страхувальник припиняє сплату єдиного внеску з дати їхнього працевлаштування або настання непрацездатностi.

У наведеному перелiку осiб не зазначено, що особам, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, з працевлаштуванням припиняється сплата єдиного внеску.

Ураховуючи викладене, працевлаштування, в тому числi на умовах неповного робочого часу, не є пiдставою для припинення сплати єдиного внеску за осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно, до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини.

Головний державний ревiзор-iнспектор, Анжелiка РОГОВЕЦЬ
"Праця i зарплата" N 43 (959), 18 листопада 2015 р.

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 
 

Rambler's Top100