Види податкових перевірок

25:03:2019 г.

Існує кілька видів перевірок, а саме: камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. При цьому згода платника податків на проведення перевірки та його присутність під час камеральної перевірки не обов’язкова. Така перевірка проводиться виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках). Особливістю такої перевірки є те, що у разі відсутності порушень довідка перевірки не складається, відповідно платнику податків результати перевірки не надсилаються.

Усі інші види перевірок мають проводитися винятково в межах предмета перевірки, що визначається у наказі керівника (його заступника) контролюючого органа про проведення перевірки.

Предметом документальних перевірок громадян-резидентів є перевірка повноти декларування оподатковуваного доходу, у випадках, передбачених Податковим кодексом України, - правильності розрахунку та своєчасності сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

ГУ ДФС у Луганській області