Какие документы должны быть у ФЛП-работодателя

14:08:2017 г.

Запитання: просимо надати вичерпний перелік документів, які повинен вести підприємець, якщо він має найманого працівника.

На даний час, в обов’язковому порядку  є трудовий договір підписаний двома сторонами. Практично договір містить все, що стосується дотримання державних соціальних гарантій.

В трудовому договорі відображено:

 • 1. Вид договору(строковий,  безстроковий).
 • 2. Посада, на яку прийнятий найманий працівник з зазначенням завдання та кваліфікаційні вимоги.
 • 3. Час виконання робіт, час перерви. Вказуються вихідні дні. Якщо працівник працює згідно графіка, то графік є невід’ємним додатком до договору.
 • 4. Тарифна ставка працівника і обов’язок роботодавця робити доплату до мінімальної заробітної плати, умови преміювання, або доплата за суміщення, за складність виконуваної роботи та інше.
 • 5. Тривалість  основної щорічної відпустки та за наявності –  додаткової відпустки.
 • 6. Вирішення трудових спорів.
 • 7. Умови для розірвання договору.

Крім договору, підприємець веде табель обліку робочого часу, відомість нарахування заробітної плати, на початку року робить графік відпусток і виконує його впродовж року, нараховує відпускні і видає їх за три дні до початку відпустки. 

Перелік документів, ведення яких передбачено законодавством про працю: кадрові документи (накази про прийняття на роботу, звільнення, переведення).

Відповідь:

Перелік документів для проведення державного контролю (інспектування) за додержанням законодавства про працю:

 • Свідоцтво про державну реєстрацію, код ЄДРПОУ (завірена копія).
 • Статут для юридичних осіб (завірена копія).
 • Фактичне місце(-я) здійснення господарської діяльності, його (їх) режим роботи.
 • Наказ на призначення керівника, повідомлення ДФС (за наявності) (завірені копії), паспортні дані та ідентифікаційний код.
 • Особові картки працівників за формою П-2 (завірені копії).
 • Штатні розписи, що діяли з 01.01.2017 (завірені копії).
 • Колективний договір (завірені копії).
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку (завірені копії).
 • Книга руху трудових книжок за період з 01.01.2017  (завірені копії).
 • Вступні інструктажі працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони, журнали за період з 01.01.2017 (завірені копії).
 • Трудові договори, накази з прийняття (переведення), повідомлення ДФС про початок роботи за період з 01.01.2016  (завірені копії).
 • Інші накази з руху особового складу на звільнення, відпустки працівників (в т.ч. без збереження заробітної плати) за період з 01.01.2016  (завірені копії).
 • Табелі обліку використання робочого часу з 01.01.2016  (завірені копії).
 • Посадові та/або робочі інструкції працівників (завірені копії).
 • Графіки роботи працівників за період з 01.01.2017 (завірені копії).
 • Графіки відпусток працівників на 2017 рік (завірені копії).
 • Бухгалтерські та інші документи, які відображають нарахування заробітної плати за 2016-2017 роки (завірені копії).
 • Бухгалтерські та інші документи, які відображають виплату заробітної плати за 2016-2017 роки (завірені копії).
 • Журнал реєстрації перевірок.
 • Договори цивільно правового характеру, навчання стажування, практики ін. за 2016-2017 роки.

Любов Ткаченко, заступник начальника відділу Управління Держпраці у Черкаській області

 
 
 

Rambler's Top100