Главная arrow Работодателям arrow О самостоятельном исправлении ошибок в ф. № 1ДФ

О самостоятельном исправлении ошибок в ф. № 1ДФ

23:12:2016 г.

ГФСУ в письме от 23.11.2016 г. № 20232/5/99-99-13-01-01-16 отметила: если налоговый агент самостоятельно исправляет ошибку, которая привела к уменьшению налогового обязательства по НДФЛ и военному сбору, то он должен на сумму несвоевременно уплаченного налога начислять пеню согласно ст. 129 НК, сообщает ЛИГА:ЗАКОН.

Кроме того, если налоговый агент самостоятельно на основе осуществленного перерасчета, который проводился в соответствии с п. 169.4 НКУ, выявляет ошибки относительно начисленного (перечисленного) военного сбора и вносит соответствующие изменения в налоговый расчет по форме № 1ДФ, то такой налоговый агент должен уплатить штраф в размере 510 грн (при повторном нарушении - 1020 грн), поскольку перерасчет производится исключительно для определения правильности налогообложения НДФЛ.

Одновременно уточняющий налоговый расчет подается для корректировки налогового расчета по истечении срока его представления. Такой налоговый расчет может подаваться как за отчетный период, так и за предыдущие периоды.

Для проведения корректировки в ф. № 1ДФ необходимо исключить строку, в котором была допущена ошибка. Для исключения одной ошибочной строки из предварительно введенной информации нужно повторить все графы такой строки и в графе 9 указать "1" - на исключение строки.

После чего для ввода новой строки с отражением правильной суммы налога нужно полностью заполнить все его графы и в графе 9 указать "0" - на введение строки.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 23.11.2016 р. № 20232/5/99-99-13-01-01-16 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо застосування штрафу при самостійному виправленні помилок у ф. N 1ДФ і повідомляє таке.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4.

Згідно з п. 176.2 п. 176 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку (форма N 1ДФ), а також сум утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ та були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ.

Відповідальність за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати визначено ст. 127 ПКУ.
Відповідно до п. 127.1 ст. 127 ПКУ ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку праве на застосування податкової соціальної пільги.
Враховуючи викладене, у разі самостійного виправлення помилки, що призвела до зменшення податкового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, на суму несвоєчасно сплаченого податку податковим агентом нараховується пеня згідно зі ст. 129 ПКУ.

Крім того, якщо податковий агент самостійно на основі здійсненого перерахунку, що проводився відповідно до п. 169.4 ст. 169 ПКУ, виявляє помилки щодо нарахованого (перерахованого) військового збору та вносить відповідні зміни до податкового розрахунку за формою N 1ДФ, до такого податкового агента застосовується відповідальність згідно з п. 119.2 ст. 119 ПКУ, оскільки перерахунок, передбачений п. 169.4 ст. 169 ПКУ, проводиться виключно для визначення правильності оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Водночас уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Такий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Для проведення коригування у ф. N 1ДФ необхідно виключити рядок, в якому була допущена помилка. Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка.

Після чого для введення нового рядка з відображенням правильної суми податку потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка. 

Перший заступник Голови С. Білан

 
 
 

Rambler's Top100