Главная arrow Работодателям arrow Работник неправомерно применил НСЛ: налоговики про действия работодателя

Работник неправомерно применил НСЛ: налоговики про действия работодателя

27:01:2017 г.

Работника, который применяет налоговую социальную льготу (далее - НСЛ) более чем по одному месту работы, оштрафуют в размере 100 % суммы недоплаты за соответствующий период независимо от того, планирует такой работник возобновлять право на получение НСЛ или нет, сообщает ЛИГА:ЗАКОН (см. ниже письмо ГФСУ от 01.12.2016 г. № 26495/6/99-99-17-01-15).

Отражение в налоговом расчете по ф. № 1ДФ штрафных санкций, которые применяются за нарушение налогоплательщиком норм применения НСЛ, действующим законодательством не предусмотрено.

Если работодатель в налоговом расчете по ф. № 1ДФ за отчетный период указал признак НСЛ, предоставленную налогоплательщику, который не имел права на ее применение, то необходимо провести соответствующую корректировку показателей данного налогового расчета при перерасчете в соответствии с пп. 169.4.3 НК.

Сумма удержанной недоплаты, перечисленная в бюджет, отражается в налоговом расчете за отчетный период, в котором это перечисление фактически состоялось.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ від 01.12.2016 р. № 26495/6/99-99-17-01-15

Про розгляд листа

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо роз'яснення деяких норм законодавства і повідомляє таке.

Відповідно до пп. 169.2.4 п. 169.2 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ), якщо платник податку порушує норми п. 169.2 ст. 169 ПКУ, внаслідок чого, зокрема, податкова соціальна пільга (далі - ПСП) застосовується також під час отримання інших доходів протягом будь-якого звітного податкового місяця або за кількома місцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання ПСП за всіма місцями отримання доходу, починаючи з місяця, у якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, у якому право на застосування ПСП відновлюється.

Платник податку може відновити право на застосування ПСП, якщо він подасть заяву про відмову від такої пільги всім роботодавцям із зазначенням місяця, коли відбулося таке порушення, на підставі чого кожний роботодавець нараховує та утримує відповідну суму недоплати податку та штраф у розмірі 100 відсотків суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу такому платнику податку, а у разі коли сума виплати недостатня, - за рахунок наступних виплат. Якщо суми недоплати та/або штрафу не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновлюється з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Отже, у разі застосування ПСП працівником більш ніж за одним місцем роботи штрафна санкція в розмірі 100 відсотків суми такої недоплати за відповідний період буде застосовуватись незалежно від того, планує такий працівник поновлювати право на отримання ПСП чи ні.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. N 4 затверджено форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) і Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (далі - Порядок).

Нормами Порядку не передбачено відображення у податковому розрахунку штрафних санкцій, які застосовуються до платника податку у разі порушення ним норм застосування ПСП.

Отже, якщо працедавець у поданому податковому розрахунку за ф. N 1ДФ за звітний період зазначив ознаку ПСП, надану платнику податку, який не мав права на її застосування, то необхідно провести відповідне коригування показників цього податкового розрахунку під час перерахунку згідно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, де передбачено, що роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги.

Сума утриманої недоплати, перерахована до бюджету, відображається у податковому розрахунку за звітний період, у якому це перерахування фактично відбулось. 

Перший заступник Голови С. Білан

 
 
 

Rambler's Top100