Главная arrow Работодателям arrow Звітний новий та уточнюючий Звіти за ф. №1-ДФ заповнюються однаково

Звітний новий та уточнюючий Звіти за ф. №1-ДФ заповнюються однаково

12:12:2019 г.

Згідно з п. 3.1 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (далі — Порядок № 4) визначено перелік реквізитів, які заповнюються у податковому розрахунку. Проведення коригувань реквізитів податкового розрахунку проводиться відповідно до розділу ІV Порядку № 4.

Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (п. 4.1 розділу ІV Порядку № 4).

У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок (п. 4.2 розділу ІV Порядку № 4).

Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 розділу ІV Порядку № 4). Відповідно до п. 4.4 розділу ІV Порядку № 4 заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента. Разом із звітним новим та уточнюючим податковим розрахунком платник податку має право надати до контролюючого органу пояснення проведених виправлень. ЗІР, категорія 103.25

ГУ ДПС у Волинській області