Брошюра по единому налогу в 2012 году

25:01:2012 г.

Брошуру підготовлено Державною податковою службою у Закарпатській області

ГРУПИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Вперше платників податків поділено на різні групи в залежності від видів діяльності, кількості найманих працівників та обсягу річного доходу.
Платники єдиного податку поділяються на 4 групи:
1) перша група – фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень;
2) друга група – фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.
До цієї групи не належать фізичні особи - підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

3) третя група – фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

4) четверта група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
- середньооблiкова кількість працівників не перевищує 50 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.
Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу для відповідної групи платників єдиного податку.
Cлід звернути увагу, що для першої і другої груп, крім граничних обмежень щодо найманих працівників і обсягу річного доходу, чітко визначено, з якими видами діяльності можна обрати відповідну групу.
Під побутовими послугами населенню, які надаються першою і другою групою платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
2) послуги з ремонту взуття;
3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
12) послуги з ремонту трикотажних виробів;
13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;
16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;
22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
23) послуги з ремонту годинників;
24) послуги з ремонту велосипедів;
25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
29) послуги з ремонту ювелірних виробів;
30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;
31) послуги з виконання фоторобіт;
32) послуги з оброблення плівок;
33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
36) послуги перукарень;
37) ритуальні послуги;
38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;
39) послуги домашньої прислуги;
40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

НЕ МОЖУТЬ БУТИ ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ:

1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор;
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
 • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;
 • видобуток, реалізацію корисних копалин;
 • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу;
 • діяльність з управління підприємствами;
 • діяльність з надання послуг пошти та зв’язку;
 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2. Фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (гр. 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
3. Фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів;
4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
7. Фізичні та юридичні особи - нерезиденти;
8. Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
Платники єдиного податку – і фізичні, і юридичні особи – повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

СТАВКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року (далі – мінімальна заробітна плата) або у відсотках до доходу.
Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду діяльності з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи – у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи – у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений Податковим кодексом для відповідної групи таких платників єдиного податку.
Відсоткові ставки єдиного податку для третьої та четвертої груп платників єдиного податку встановлені у таких розмірах:
1) 3 відсотки від доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом;
2) 5 відсотків від доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Додатково встановлено ставку єдиного податку для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп (для фізичних осіб-підприємців) у розмірі 15 відсотків:

1) від суми перевищення граничного обсягу доходу, визначеного для першої (150 тис.грн.), другої (1млн.грн.) та третьої (3 млн.грн.) груп;
2) від суми доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;
3) від суми доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі;
4) від суми доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Для платників єдиного податку четвертої групи (для юридичних осіб) встановлені подвійні ставки єдиного податку (6% і 10% відповідно):

1) від суми перевищення граничного обсягу доходу, визначеного для четвертої групи (5 млн.грн.);
2) від суми доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі;
3) від суми доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Єдиний податок сплачується до місцевого бюджету за місцем податкової адреси платника єдиного податку.
Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.
Податковою адресою юридичної особи є місцезнаходження такої юридичної особи, відомості про що містяться у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.
Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок авансовими внесками не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця, тобто не пізніше 20 січня – за січень, не пізніше 20 лютого – за лютий і т.д. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь звітний податковий період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
Платники єдиного податку третьої та четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації за податковий квартал. Наприклад, за І квартал граничний строк подання декларації - 40 календарних днів після закінчення І кварталу – 10 травня, строк сплати єдиного податку – не пізніше 20 травня.
Слід звернути увагу, що згідно з Податковим кодексом, якщо строк сплати податку припадає на вихідний, святковий день, то строк сплати податку не переноситься.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Доходом платника єдиного податку є:
1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;
2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах.
При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
До суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).
Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.
Датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).
У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.
 У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.
Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані єдиним податком, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» Податкового кодексу.
Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.
До складу доходу не включаються:
1) суми податку на додану вартість;
2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та повернутої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих на загальній системі оподаткування, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;
7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період застосування загальної системи оподаткування;
8) суми коштів та вартості майна, внесених засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;
10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим кодексом.
Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і IV Податкового кодексу.
Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.
При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.
Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу для відповідної групи платників єдиного податку.
При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для третьої групи платників єдиного податку.

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Платники єдиного податку першої та другої груп і платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.
Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, встановленому Міністерством фінансів України.
Платники єдиного податку четвертої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат.
Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески єдиного податку. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу 150 тис. грн. та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку ІІ або ІІІ групи.
Платники єдиного податку другої – четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду – протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.
Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених для відповідної групи, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації окремо.
Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу 150 тис.грн. або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.
При цьому у податковій декларації окремо відображається обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15%, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески.
Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) щомісячні авансові внески єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
Платники єдиного податку третьої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
Платники єдиного податку четвертої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною обраною ставкою єдиного податку (3% або 5%);
2) обсяг доходу, оподаткований за відповідною подвійною ставкою (6% або 10%) у разі перевищення обсягу доходу.
У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платників єдиного податку першої та другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.
Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення. При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої та другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.
Податкова декларація складається наростаючим підсумком. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом. Форми податкових декларацій платника єдиного податку затверджуються центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів.
Платники єдиного податку першої–третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:
1) податку на прибуток підприємств;
2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;
3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку 3%;
4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;
5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені вище, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом.
У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

ОБРАННЯ АБО ПЕРЕХІД НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ, ВІДМОВА ВІД НЕЇ

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.
Зареєстровані фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.
Новостворені суб’єкти господарювання, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.
Суб’єкт господарювання може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.
Перехід на спрощену систему оподаткування може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, установлені для відповідної групи платників єдиного податку.
До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.
Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.
Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, у таких випадках та в строки:
1) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої та другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу 3млн.грн. платниками єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
3) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої та четвертої груп – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;
5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;
7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
8) у разі сплати до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг.

АНУЛЮВАННЯ СВІДОЦТВА ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Свідоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки:
1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, – в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови;
2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому Податковим кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, – в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу;
4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;
6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;
7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 Податкового кодексу, – в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків.
Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом десяти днів з дня анулювання.
У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою І розділу XIV Податкового кодексу, свідоцтво платника єдиного податку анулюється на підставі акта перевірки.

ЄДИНИЙ ПОДАТОК І ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Фізичні особи–підприємці – платники єдиного податку першої і другої груп не можуть бути одночасно платниками ПДВ.
Не можуть бути платниками ПДВ платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 5%, за винятком тих, які зобов’язані зареєструватися платником ПДВ, якщо вони здійснюють постачання послуг (робіт) іншим платникам ПДВ і обсяг такого постачання за останні 12 місяців перевищує 300 тис.грн.
При цьому, ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп 3 відсотки може бути обрана:
1) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником ПДВ, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
2) платником єдиного податку, який зареєстрований платником ПДВ відповідно до розділу V Податкового кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

3) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником ПДВ у разі переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником ПДВ і подання заяви на спрощену систему не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу;
4) платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V цього Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника ПДВ платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5% або відмовитися від спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

УМОВИ ПЕРЕХОДУ НА СПРОЩЕНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ З 1 СІЧНЯ 2012 РОКУ
Суб’єкти господарювання, які були платниками єдиного податку або фіксованого податку до 1 січня 2012 року, а також юридичні і фізичні особи–підприємці, які застосовували загальну систему оподаткування, та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування і відповідають встановленим вимогам, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб’єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням нових правил визначення доходу для платників єдиного податку.
Видані свідоцтва про сплату єдиного податку і патенти про сплату фіксованого податку на 2011 рік є дійсними до отримання нового свідоцтва платника єдиного податку на 2012 рік, але не пізніше, ніж до 1 червня 2012 року.
Зарахування до бюджетів сум єдиного податку та фіксованого податку, які сплачуються в 2012 році за останній звітний (податковий) період 2011 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діють до 1 січня 2012 року.
За результатами провадження господарської діяльності за останній звітний (податковий) квартал до дня набрання чинності цим Законом платники єдиного податку - юридичні особи подають розрахунок про сплату єдиного податку та сплачують єдиний податок відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва".

ОСНОВНІ НОВАЦІЇ

Серед суттєвих відмінностей нових правил спрощеної системи оподаткування від діючих до 1 січня 2012 року можна назвати такі:

 • підвищення граничних розмірів річного доходу платників єдиного податку, а також збільшення кількості найманих працівників для відповідних груп підприємців;
 • можливість фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку (лише третьої групи) зареєструватися платником ПДВ;
 • для фізичних осіб – підприємців на єдиному податку, які мають найманих працівників, ставка єдиного податку не збільшується на 50% за кожного найманого працівника;
 • зміна строків подання декларації платником єдиного податку;
 • запровадження додаткових збільшених ставок єдиного податку, які застосовуються до перевищення обсягу граничного розміру річного доходу або до доходу, отриманого від інших ніж зазначені у свідоцтві видів діяльності чи від заборонених для єдиного податку видів діяльності, а також доходу, отриманого в іншій формі, ніж грошова;
 • свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково – за умови дотримання усіх вимог не потрібно щорічно подавати заяву і отримувати нове свідоцтво;
 • звільнення за заявою від сплати фізичною особою – підприємцем (без найманих працівників) єдиного податку за один місяць у році на період відпустки та за один місяць хвороби (з підтвердженням листком непрацездатності);
 • вимога щодо розрахунку за товари (роботи, послуги) виключно у грошовій формі (готівковій, безготівковій) поширюється на платників єдиного податків не лише юридичних осіб, а й на фізичних осіб – підприємців;
 • змінено перелік податків і зборів, від яких звільнені платники єдиного податку – перелік доповнено збором на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства, при цьому з переліку виключено збір за воду, за ліс та надра.

ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ З 1 СІЧНЯ 2012 РОКУ

Група платників єдиного податку

Граничний розмір доходу за рік

Наймані працівники

Ставки єдиного податку

Строки сплати податку і подання звітності

Перша група*
Фізичні особи – підприємці

Не більше 150тис.грн.

Без найманих працівників

Від 1 до 10% мінімальної зарплати станом на 1 січня податкового року (залежно від виду діяльності)**
(встановлюються органами місцевого самоврядування)

Річна декларація
(якщо не допущено перевищення обсягу 150 тис.грн.)
Щомісячні авансові внески не пізніше 20 числа поточного місяця (можна сплатити авансовим внеском до кінця року)

Друга група*
Фізичні особи - підприємці

Не більше 1млн.грн.

Не більше 10 працівників одночасно

Від 2 до 20%
мінімальної зарплати станом на 1 січня податкового року (залежно від виду діяльності)**
(встановлюються органами місцевого самоврядування)

Щоквартальна декларація
Щомісячні авансові внески не пізніше 20 числа поточного місяця (можна сплатити авансовим внеском до кінця року)

Третя група
фізичні особи - підприємці

Не більше 3млн.грн.

Не більше 20 працівників одночасно

3% отриманого доходу у разі реєстрації платником ПДВ

Щоквартальна декларація
Податок сплачується не пізніше 50 календарних днів після закінчення звітного кварталу

5% отриманого доходу у разі нереєстрації платником ПДВ

Четверта група

Юридичні особи

Не більше
5млн.грн.

Не більше 50 працівників одночасно

3% отриманого доходу у разі реєстрації платником ПДВ

Щоквартальна декларація

Податок сплачується не пізніше 50 календарних днів після закінчення звітного кварталу

5% отриманого доходу у разі нереєстрації платником ПДВ

 

Комментарии  

 
+2 #2 Елена 04.04.2012 17:54
Сенкс! :-*
Цитировать
 
 
+4 #1 Toleg 04.04.2012 02:20
Спасибо, за то что вы есть и помогаете :roll:

Искать информацию на гос. сайтах - убийственное занятие
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 
 

Rambler's Top100