Ответы на вопросы по декларированию доходов 2014

30:04:2014 г.

Днями у ДПІ у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві було проведено чергову Інтернет-конференцію за участі завідувача сектору адміністрування доходів громадян управління доходів і зборів з фізичних осіб Аблаєвої Надії Олександрівни.
Цього разу платники Шевченківського району столиці мали змогу в режимі он-лайн поспілкуватися із Надією Олександрівною на тему: «Особливості оподаткування доходів фізичних осіб» та дізнатися про порядок подання річної декларації про майновий стан та доходи.
З відповідями  на окремі питання Ви можете ознайомитися нижче:

Надіє Олександрівно, скажіть, чи потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати ПДФО особі, яка отримує щомісячно грошове утримання згідно договору про довічне утримання?
Відповідь: Статтею 744 Цивільного кодексу України, встановлено, що за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно. Обсяги обов’язків набувача встановлюються за згодою сторін у договорі.
У договорі довічного утримання (догляду) можуть бути визначені всі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача (пунк1 статті 749 Цивільного кодексу України).
З наведених законодавчих норм випливає, що при укладанні договору довічного утримання (догляду) відчужувач одержує дохід у вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у договорі.
Разом з тим, підпунктом «є» підпункту14.1.54 пункту14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі за текстом – ПКУ) дохід з джерелом його походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно у вигляді, зокрема, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов цивільно-правового договору.
Фізична особа, як резидент так і нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження з України є платником податку на доходи фізичних осіб (підпункти 164.1.1 та 164.1.2 пункту 164.2 статті 164ПКУ).
Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (підпункт 168.2.1 пункт 168.2 статті168 Податкового кодексу України).
Таким чином, при отриманні від фізичної особи доходу у вигляді вартості матеріального забезпечення та послуг з догляду (опікування), визначених у договорі довічного утримання, відчужувач зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Скажіть, чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи фізичній особі, яка у звітному календарному році отримала дохід від продажу нерухомого майна, якщо таке майно перебувало у власності платника податку понад три роки?
Відповідь: Статтею 172 Податкового кодексу України (далі за текстом – ПКУ) встановлено, що дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.
Статтею 179 ПКУ визначено порядок подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації).
Відповідно до цього розділу обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема:
від податкових агентів, які згідно з розділом IV Податкового кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом .IV Податкового кодексу;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу .IV Податкового кодексу;
Отже, у разі якщо у звітному календарному році фізична особа отримала дохід від продажу не частіше одного разу нерухомого майна, визначеного пунктом 172.1 статті 172 Податкового кодексу, яке перебувало у власності платника податку понад три роки, така особа зобов’язана подати річну податкову декларацію.

Скажіть, будь-ласка, чи необхідно подавати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи фізичній особі, яка отримала доходи від у вигляді подарованого майна протягом звітного року та якщо при нотаріального посвідчення договорів вже був сплачений податок на доходи фізичних осіб?
Відповідь: Підпунктом 179.2 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.
Надіє Олександрівно, скажіть, до якого контролюючого органу слід подавати річну декларацію про майновий стан і доходи фізичній особі - нерезиденту при продажу корпоративних прав на території України, якщо нерезидент не має місця проживання в Україні?
Відповідь: Пунктом 162.1 статті 162 Податкового кодексу України (далі за текстом – ПКУ)передбачено, що платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.
Дохід з джерелом їх походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (підпункт 14.1.54 пункт 14.1 статті14 ПКУ).
Податкова декларація заповнюється платником податку самостійно або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення, у порядку, передбаченому главою 2 розділу II ПКУ (пункт 179.5 статті 179 ПКУ). Представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства (пункт 19.2 статті19 ПКУ).
Представник платника податків користується правами, встановленими чинним податковим кодексом для платників податків (пункт 19.3 статті19 ПКУ).
Виконання податкового обов’язку платника податку може здійснюватися платником податків самостійно або за допомогою свого представника чи податкового агента (пункт 36.4 статті 36 ПКУ).
Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередню, а у випадках, передбачених податковим законодавством, представником платника податку (пункт 38.2 статті 38 ПКУ).
Фізичні особи - платники податків та їх законні чи уповноважені представники у випадках, передбачених законом, несуть відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах (підпункт 47.1.2 пункту 47.1 статті 47 ПКУ).
Отже, враховуючи зазначене, у разі якщо фізична особа - нерезидент не має місця проживання в України уповноважений чи законний представник такої особи подає річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані у вигляді інвестиційного прибутку, до контролюючого органу, в якому цей уповноважений чи законний представник перебуває на обліку.
У разі відсутності уповноваженого чи законного представника фізична особа – нерезидент може призначити такого представника відповідно до чинного законодавства для представництва його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних із сплатою податків.

Скажіть, будь-ласка, який термін сплати суми податкового зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, якщо декларація про майновий стан та доходи подана несвоєчасно?
Відповідь: Підпунктом 179.1 статті 179 Податкового кодексу України (далі за текстом – ПКУ) визначено, що платник податку зобов’язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) відповідно до чинного законодавства.
Податкова декларація для платників податку на доходи фізичних осіб подається до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).
Згідно з пунктом 179.7 статті 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
У разі коли фізична особа подає річну податкову декларацію після закінчення граничного терміну подання, тобто після 1 травня, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошового зобов’язання платника податку(підпункт 54.3.1 пункт 54.3 статті54 ПКУ).
Контролюючим органом проводиться камеральна перевірка, за результатами якої складається акт перевірки, в якому відображаються факти порушення платником податку вимог Податкового кодексу України та визначається сума грошового зобов’язання, яка зазначається у повідомленні – рішенні, що відповідно до пункту 86.8 статті 86 ПКУ надсилається (вручається) платнику податку протягом 10-ти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 ПКУ.
Підпунктом 57.3 статті 57 ПКУ у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпункт 54.3.1 пункту 54.3 статті 54 ПКУ, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення – рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Скажіть, чи необхідно фізичній особі подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, якщо вона протягом звітного року отримував доходи від декількох податкових агентів?
Відповідь: Згідно з підпунктом «є» 176.1 статті176 Податкового кодексу України, платники податку зобов’язані подавати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року у строки, передбачені цим Кодексом для платників податку на доходи фізичних осіб, якщо протягом такого податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року.
Надіє Олександрівно, скажіть,чи включається до річної податкової декларації про майновий стан і доходи з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб сума поворотної фінансової допомоги, що надається фізичній особі юридичною особою- нерезидентом на термін більше одного року?
Відповідь: Підпункт 14.1.257 пункту 14.1 статті14 Податкового кодексу України (далі за текстом – ПКУ) визначено, що поворотна фінансова допомога - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (підпункт 165.1.31 пункту 165.1 статті 165 ПКУ).
Правовою основою для отримання поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються відповідно до статей 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
Відповідно до статті 1046 Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає другій стороні (позичальникові) у власність гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути таку саму суму грошей або таку саму кількість речей того самого роду та якості.
До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи як основна сума депозиту (вкладу), внесеного платником податку до банку чи небанківської фінансової установи, яка повертається йому, а також основна сума кредиту, що отримується платником податку (протягом строку дії договору), у тому числі фінансового кредиту, забезпеченого заставою, на визначений строк та під проценти, а також доходи, отримані внаслідок індексації депозиту (вкладу) в гривні (прив’язка курсу національної валюти до курсу іноземних валют відповідно до умов договору) (підпункт 165.1.29 пункту 165.1 статті165 ПКУ).
Тобто, сума коштів, надана юридичною особою - нерезидентом фізичній особі за договором позики, яку фізична особа (позичальник) повинна повернути позикодавцеві у визначений договором термін, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб і не відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи. При цьому, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Скажіть, будь-ласка, які розділи уточнюючої податкової декларації про майновий стан і доходи потрібно заповнювати платнику податків - всі розділи декларації чи лише розділ VI декларації?
Відповідь: Пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України від (далі  за текстом – ПКУ) визначено, що у разі коли у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Форма декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 № 793 та передбачає звітну, звітну нову та уточнюючу декларації.
Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок відображається у розділі VI Декларації. При цьому, при заповненні уточнюючої Декларації платник податків, крім розділу VI Декларації повинен заповнити всі розділи Декларації, обов’язкові для заповнення.

ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

 

 

Комментарии  

 
0 #1 Екатерина 10.12.2014 13:18
Добрый день! Скажите пожалуйста чп находилась в декретном отпуске, декларацию о доходах не сдала, до этого сдавала пустышки так как деятельность не ведется и в период декрета не велась.Нахожусь на общей системе, куда нужно обратится что бы сдать декларацию за прошлый год и оплатить штраф и должна ли я платить за себя в пенсионый фонд если я официально работаю и от работы за меня платят?я чп я только одна оформлена, работников нет.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 
 

Rambler's Top100