Как заполнять таблицу 1 приложения Д7 к НДС-декларации

28:03:2016 г.

Який порядок заповнення таблиці 1 додатку 7 (Д7) до податкової декларації з ПДВ?

Форму додатка 7 «Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7)» до податкової декларації з податку на додану вартість (далі - додаток 7) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289.
     
В таблиці 1 додатка 7 відображається розрахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях.
     
У графах 4 і 5 додатка 7 зазначаються обсяги постачання (без ПДВ):

 • у графі 4 – загальний обсяг постачання, визначений як сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3, 5 та 7 колонки А декларації з ПДВ та всіх уточнюючих розрахунків.
 • у графі 5 – обсяг постачання оподатковуваних операцій, а саме сума значень рядків 1.1, 1.2, 2, 3 та 7 колонки А декларації з ПДВ та всіх уточнюючих розрахунків.
       

Крім того для перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 року, в оподатковуваних операціях за підсумками двох і трьох календарних років використовуються значення рядків декларацій та розрахунків коригування, зазначених у назвах граф 4 і 5 цього додатка у редакції, чинній на кінець другого та третього років використання відповідно (у разі анулювання реєстрації платника податку - на кінець податкового періоду, коли відбулося таке зняття).
     
У графах 6 і 7 додатка 7 зазначається частка використання товарів/послуг, необоротних активів в:

 • у графі 6 – оподатковуваних операціях, що визначається шляхом множення значення графи 5 на 100 %, поділене на значення графи 4;
 • у графі 7 – неоподатковуваних операціях, що визначається різниця 100 та значення графи 7.
       

Додаток 7 заповнюється в розрізі таких рядків:

 • рядок 1 – для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до п. 199.2 ст. 199 ПКУ
 • рядок 2 – для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до п. 199.3 ст. 199 ПКУ
 • рядки 3.1 - 3.3 – для платників, які здійснюють розрахунок відповідно до п. 199.4 ст. 199 ПКУ.
       

При цьому частка, що зазначається у графах 6 і 7 додатка 7 застосовується для:

 • рядка 1 – протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов’язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації з ПДВ (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за січень (I квартал);
 • рядка 2 – протягом поточного календарного року для визначення податкового зобов’язання при заповненні рядків 4.1 та 4.2 декларації з ПДВ (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації звітного періоду, у якому вперше декларуються неоподатковувані операції;
 • рядка 3.1 – для перерахунку за підсумками календарного року (товари/послуги, необоротні активи); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі анулювання реєстрації платника податку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття);
 • рядків 3.1 - 3.3 – для перерахунку за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, у якому необоротні активи, придбані до 01.07.2015, почали використовуватися (введені в експлуатацію); розраховується у декларації за грудень (IV квартал) (у разі зняття з обліку - у декларації останнього податкового періоду, коли відбулося таке зняття).

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить