Випробувальний термін: наказ на прийом і звільнення

13:09:2016 г.

   Умова про випробування має бути застережена в наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу. Пiд час звiльнення працiвника в його трудовiй книжцi потрiбно зробити запис: «Звiльнено за результатами випробування, ст. 28 КЗпП України.

http://dominanta.in.ua

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

ПИТАННЯ: Працiвника прийнято на роботу з випробувальним строком. Чи потрiбно в наказi про прийняття на роботу зазначати умову про випробування?

Чи потрiбно робити запис про умову випробування до трудової книжки працiвника? Як зробити запис до трудової книжки працiвника про звiльнення з роботи?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно з ч. 1 ст. 26 КЗпП пiд час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторiн випробування з метою перевiрки вiдповiдностi працiвника роботi, яка йому доручається. Умова про випробування має бути застережена в наказi (розпорядженнi) про прийняття на роботу.

Пiд час прийняття на роботу працiвника запис до його трудової книжки про умову випробування не робиться.
У трудовiй книжцi має бути проставлене те число, з якого розпочалися трудовi вiдносини, тобто початок випробування. Таким чином, у трудовiй книжцi працiвника має бути зазначено фактичну дату прийняття на роботу.

З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на пiдставi наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення i звiльнення, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працiвника пiд пiдпис в особистiй картцi, в якiй має повторюватися вiдповiдний запис iз трудової книжки (вкладиша).

Вiдповiдно до п. 2.4 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58, зареєстрованим у Мiн'юстi України 17.08.93 р. за № 110 (зi змiнами), усi записи в трудовiй книжцi про прийняття на роботу, переведення на iншу постiйну роботу або звiльнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом пiсля видавання наказу (розпорядження). але не пiзнiше вiд тижневого строку, а в разi звiльнення - в день звiльнення i мають точно вiдповiдати тексту наказу (розпорядження).

Звiльнення за результатами випробування оформлюється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу, в якому зазначається, що працiвника звiльнено за результатами випробування з посиланням на ст. 28 КЗпП.

У разi дотримання всiх умов власник або уповноважений ним орган для звiльнення такого працiвника може просто видати наказ (розпорядження) про його звiльнення на пiдставi ст. 28 КЗпП. З таким наказом (розпорядженням) слiд ознайомити працiвника пiд пiдпис.
Крiм того, вiдповiдно до ст. 47 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов'язаний у день звiльнення видати працiвниковi належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок у строки, зазначенi ст. 116 КЗпП.

Пiд час звiльнення працiвника в його трудовiй книжцi потрiбно зробити запис: «Звiльнено за результатами випробування, ст. 28 КЗпП України».

Головний спецiалiст, Iгор БИЦЬ
"Праця i зарплата" N 29 (993), 03 серпня 2016 р.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 
 

Rambler's Top100