Главная arrow Архив газеты arrow 2007arrow 04arrow КОГДА ВОЗНИКАЮТ РАСХОДЫ У ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НОРМАТИВ (обязательно посмотрите !!!)
КОГДА ВОЗНИКАЮТ РАСХОДЫ У ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

 

Редакция газеты «Консультант частного предпринимателя» обратилась с запросом в налоговое ведомство по порядку возникновения расходов. В принципе, ничего нового налоговики нам не сказали — для отнесения расходов необходимо выполнить ряд условий.

Текст нашего запроса публикуется на языке оригинала

 

Запит редакції газети «Консультант приватного підприємця»
від 10.10.2006 р. № 8459 до ДПАУ у м. Києві

Чи має приватний підприємець право на зменшення валового доходу, якщо останній був фактично отриманий (отримана передоплата) в IV кварталі 2006 року, а витрати, пов’язані з його одержанням, будуть фактично понесені (оплачені) в I кварталі 2007 року?

Письмо публикуется на языке оригинала

 

1_gerb1.gif
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ
від 13.11.2006 р. № 919/10/31-106
Газета «Консультант приватного підприємця» (ТОВ «ДАЛІ-2001»)
м. Київ-62, а/с 60, 03062
ПРО ОПОДАТКУВАННЯ
Державна податкова адміністрація у м. Києві на виконання завдання Державної податкової адміністрації України від 26.10.2006 р. № 19978/7/15-0317 розглянула ваші листи від 10.10.2006 р. № 84560, 84565 та 8459 щодо деяких питань оподаткування і повідомляє.
<…>
2. Доходи фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали загальну систему оподаткування доходів, одержуваних від такої діяльності, оподатковуються в загальному порядку відповідно до положень розділу четвертого Декрету «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13-92 (зі змінами та доповненнями, частково втратив чинність, далі — Декрет). Механізм застосування норм Декрету викладено в розділі четвертому Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, затвердженої наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12 та зареєстрованої в Мін’юсті України 09.06.93 р. за № 64 (зі змінами та доповненнями, далі — Інструкція).
Згідно зі ст. 13 цього розділу Декрету оподатковуваним доходом фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, одержаним від здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи, вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу у звітному календарному році чи іншому звітному (податковому) періоді. Якщо ці витрати не можуть бути підтверджені документально, вони враховуються податковими органами під час проведення остаточних розрахунків за нормами у відсотках до валового доходу, наведеними у додатку 6 до Інструкції № 12.
Документально підтвердженими витратами вважаються оплачені витрати поточного звітного періоду, а також попередніх періодів, якщо вони стосуються доходу, отриманого протягом звітного періоду.
До складу витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходів фізичними особами — суб’єкта-
ми підприємницької діяльності без створення юридичної особи, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно зі ст. 5 та ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями, далі — Закон), з урахуванням відповідних обмежень і особливостей стосовно фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.
Відповідно до зазначених нормативних документів до податкової декларації за звітний податковий період включаються лише прямі валові витрати, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу в будь-якій формі від визначеного виду діяльності та підтверджені документально.
Тобто, виключно факт одержання доходу може бути підставою для включення до валових витрат звітного періоду (попередніх періодів) не всіх видатків, а тільки тієї їх частини, яка прямо відповідає цьому доходу.
<…>
Заступник Голови
О. В. Онищенко
 

Материал подготовлен по состоянию на 24 февраля 2007 года