Главная arrow Архив газеты arrow 2007arrow 04arrow СЕНСАЦИЯ: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОГЛАСИЛСЯ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ К АДМИНОТВЕТСТВЕННОСТИЭКСКЛЮЗИВНЫЙ НОРМАТИВ (обязательно посмотрите !!!)
СЕНСАЦИЯ: ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СОГЛАСИЛСЯ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ К АДМИНОТВЕТСТВЕННОСТИ

 

Редакция газеты «Консультант частного предпринимателя» обратилась с запро-
            сом в Пенсионный фонд относительно ответственности предпринимателя за:
  • несвоевременную подачу Расчета (Приложение № 23);
  • недоплату пенсионного взноса, выявленную по результатам проверки работниками Пенсионного фонда;
  • нарушение административного законодательства.
Относительно финансовых санкций и пени все ясно — они применяются за нарушение по правилам, установленным Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 г. № 1058-IV (далее — Закон № 1058). А вот что касается административной ответственности, то в п. 18 ст. 106 Закона № 1058 и ст. 1651 Кодекса об административных правонарушениях Украины сказано, что санкции применяются исключительно к должностным лицам. Естественно, частный предприниматель не является таковым.
Подтверждение этому является ответ Минюста редакции газеты «Консультант частного предпринимателя» (письмо от 03.11.2006 г. № 22-48-548, опубликованное в № 23 газеты «Консультант частного предпринимателя» за 2006 год).
Таким образом, благодаря нашей настойчивости, мы все-таки добились от Пенсионного фонда официального ответа о неприменении административной ответственности к частным предпринимателям. Поэтому если Вас попробуют наказать в административном порядке, Вы можете смело воспользоваться нижеопубликованным официальным разъяснением.

Тексты наших запросов публикуются на языке оригинала

 

Запит редакції газети «Консультант приватного підприємця»
від 18.01.2007 р. № 2015 до Пенсійного фонду України

Приватний підприємець, який має найманих працівників, несвоєчасно подав Розрахунок (Додаток № 23) за грудень 2006 року. Які фінансові санкції (пеня, штраф) і адміністративні покарання передбачені в таких випадках?

Запит редакції газети «Консультант приватного підприємця»
від 18.01.2007 р. № 2015 до Пенсійного фонду України

За результатами перевірки працівниками пенсійного фонду виявлена недоплата пенсійного внеску. Які адміністративні та фінансові санкції застосовуються до підприємця?

Запит редакції газети «Консультант приватного підприємця»
від 18.01.2007 р. № 2016 до Пенсійного фонду України

Чи застосовуються адміністративні санкції до приватного підприємця, який має найманих працівників, за порушення законодавства з пенсійних внесків (термінів сплати пенсійного внеску, термінів подання звітності тощо)?

Письмо публикуется на языке оригинала

 

1_gerb1.gif
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.12.2006 р. № 17510/03-30
Газета «Консультант приватного підприємця» (ТОВ «ДАЛІ-2001»)
м. Київ-62, а/с 60, 03062
На Ваші звернення до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, які надійшли з Міністерства праці та соціальної політики України, щодо застосування фінансових та адміністративних стягнень за порушення чинного законодавства, Пенсійний фонд України, в межах своєї компетенції, повідомляє.
1. Відносини, що виникають між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування регулюються виключно Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон).
Строки сплати страхових внесків визначені статтею 20 Закону, згідно з якою страхувальники (роботодавці) зобов’язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду.
Відповідно до статті 106 зазначеного Закону суми страхових внесків своєчасно не нараховані та/або не сплачені страхувальниками у встановлені строки, вважаються простроченою заборгованістю із сплати страхових внесків (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені та застосуванням фінансових санкцій, встановлених цією статтею.
Згідно з пунктом 2 частини 9 статті 106 Закону за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або територіальними органами Пенсійного фонду, накладається штраф залежно від строку затримки платежу в розмірі:
  • 10% своєчасно не сплачених зазначених сум — у разі затримки їх сплати у строк до 30 календарних днів включно;
  • 20% зазначених сум — у разі затримки їх сплати у строк до 90 календарних днів включно;
  • 50% зазначених сум — у разі затримки їх сплати понад 90 календарних днів.
Одночасно на суми своєчасно не сплачених (не перерахованих) страхових внесків і фінансових санк-
цій нараховується пеня в розмірі 0,1% зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.
 
2. Відповідальність за своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування несе страхувальник-роботодавець.
У разі самостійного виявлення платником заниження сум страхових внесків в поданих ним розрахунках (додаток 23 до Інструкції) за попередні звітні періоди, страхувальник має можливість відобразити донараховані суми у рядку 6 Розрахунку «Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки у період після 01.01.2004». Причину збільшення та суму фонду оплати праці необхідно зазначити у рядку Розрахунку «Зміст помилки».
Згідно з пунктом 4 частини 9 статті 106 Закону та пункту 9.3.4 розділу 9 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року № 21-1 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 року за № 64/8663, за донарахування територіальним органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків накладається штраф у розмірі 5% зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми.
Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки, акт звірки та розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
 
3. Враховуючи положення пункту 16 статті 106 Закону та статті 165-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративні стягнення накладаються органами Пенсійного фонду тільки на посадових осіб підприємств, установ, організацій. При цьому, фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності не є суб’єктами адміністративної відповідальності.
Водночас повідомляємо, що фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які мають статус страхувальника, несуть відповідальність за порушення порядку сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у вигляді фінансових санкцій відповідно до частини 9 статті 106 Закону.
Заступник Голови правління
О. С. Коренєв
 

Материал подготовлен по состоянию на 24 февраля 2007 года