Главная arrow Архив газеты arrow 2010arrow 11arrow Как предпринимателю получить помощь от «нетрудоспособного» фондаНОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Как предпринимателю получить помощь от «нетрудоспособного» фонда

Это разъяснение Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности (письмо от 30.03.2010 г. № 04-06/В-133с-225 — см. ниже) касается тех частных предпринимателей, которые избрали общую систему налогообложения доходов и застраховались на добровольных началах «за себя».

Публикуется на языке оригинала

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЛИСТ від 30.03.2010 р. № 04-06/В-133з-225
Щодо оплати листка непрацездатності фізичній особі — підприємцю

Розглянувши лист щодо оплати листка непрацездатності фізичній особі — підприємцю, Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє.
Положеннями пункту 2 статті 5 та частини третьої статті 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 (далі — Закон № 2240) передбачено, що загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснюється за принципами добровільності страхування осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, в тому числі осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, за умови сплати ними страхових внесків до Фонду.
Відповідно до Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 11.01.2001 р. № 2213 особи, які беруть участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, сплачують страхові внески до Фонду у розмірі 1,9 % суми оподатковуваного доходу (прибутку).
Нормативно-правовим актом, який регулює участь зазначеної категорії осіб у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, є Порядок страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджений постановою правління Фонду від 02.06.2005 р. № 62 (далі — Порядок № 62).
Згідно із п. 3 Порядку № 62, у разі виявлення бажання брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на добровільних засадах, фізичні особи — підприємці, які обрали загальну систему оподаткування доходів, беруться на облік як страхувальники в районних (міжрайонних), міських, районних (міжрайонних) у містах виконавчих дирекціях відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати праце­здатності за місцем свого проживання.
Відповідно до п. 4 Порядку № 62 зазначені особи набувають одночасно статусу страхувальника та за­страхованої особи з дня подання заяви про участь у страхуванні на добровільних засадах та інших документів, передбачених пунктом 5.2 цього Порядку.
Згідно із частиною другою статті 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240 порядок обчислення середньої заробітної плати для надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загально­обов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок), визначено, що розрахунковим періодом для застрахованих осіб є останні 6 календарних місяців (з 1 до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.
Середньоденний дохід добровільно застрахованої особи обчислюється, згідно із пунктом 14 Порядку, шляхом ділення оподатковуваного доходу на кількість календарних днів за розрахунковий період.
Для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, крім листка непрацездатності, згідно із пунктом 23 Порядку, добровільно застрахованій особі необхідно подати довідку про оподатковуваний дохід, видану державним податковим органом за місцем проживання такої особи на підставі декларацій, поданих в установленому законодавством порядку.
Частиною другою статті 50 Закону № 2240 визначено, що призначення та виплата матеріального забезпечення добровільно застрахованим особам здійснюються виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем здійснення їх обліку як страхувальників.
Статтею 52 Закону № 2240 визначено, що документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження, а зазначена допомога виплачується протягом десяти днів після призначення допомоги.
Заступник директора                                                                                      С. В. Буринський