Главная arrow Архив газеты arrow 2011arrow 17arrow Правомерность получения разрешения на размещение объекта торговли и сферы услугНОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Правомерность получения разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг

В редакцию приходят вопросы, в которых предприниматели спрашивают о необходимости получения разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг.
Все дело в том, что некоторые местные органы власти, несмотря на отмену этого разрешения, продолжают его требовать, в результате чего «тормозится» предпринимательская деятельность.
Для того чтобы расставить точки над «і», приведем официальный ответ компетентного органа — письмо Госпредпринимательства от 07.07.2011 г. № 5708 (далее — Письмо № 5708) (см. ниже).
Редакция газеты неоднократно указывала на то, что еще с 05.10.2006 г. в законодательстве нет правовых оснований оформления и выдачи разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг. Вместе с тем следует отметить, что в 2011 году появились дополнительные аргументы в пользу неполучения разрешения. Во-первых, с 01.01.2011 г. Налоговым кодексом Украины отменен сбор за выдачу разрешения на размещение объекта торговли и сферы услуг. Во-вторых, Законом Украины «О регулировании градостроительной деятельности» от 17.02.2011 г. № 3038-VI внесены изменения в Закон Украины «О благоустройстве населенных пунктов» от 06.09.2005 г. № 2807-IV, положениями которого отменены полномочия сельских, поселковых и городских советов в сфере благоустройства населенных пунктов в части предоставления разрешения на размещение на территории объектов благоустройства зданий и сооружений социально-культурного, бытового, торгового и другого назначения.
Письмо № 5708 публикуется на языке оригинала

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 07.07.2011 р. № 5708
<…>

На адресу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі — Держкомпідприємництво) надійшов лист директора ПП «Л…» <…> щодо перешкоджання на місцевому рівні здійсненню підприємницької діяльності.
Зокрема, у своєму листі заявниця вказує на неможливість отримання у Львівській міській раді дозвільних документів на розміщення літніх майданчиків на власних земельних ділянках, що унеможливлює ведення підприємницької діяльності ПП «Л…».
Держкомпідприємництво, у межах своєї компетенції, повідомляє наступне.
Згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (далі — Закон про дозвільну систему), виключно законами, які регулюють відносини пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються, зокрема необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види.
Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг раніше стягувався відповідно до норм податкового законодавства, зокрема, Закону України «Про систему оподаткування» та Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 «Про місцеві податки і збори», у зв’язку з чим місцевими органами влади було запроваджено видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг.
Однак, з набранням чинності 05.10.2006 частини першої статті 4 Закону про дозвільну систему правових підстав на оформлення та видачі дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг (та подібних до нього, як, наприклад, зазначеного у запиті «дозволу на розміщення відкритих літніх майданчиків»), немає, оскільки необхідність одержання такого документа не передбачена жодним Законом України.
Підпунктом 1 пункту 2 розділу «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України передбачено, що з 01.01.2011 року втратили чинність, зокрема, Закон України «Про систему оподаткування» та Декрет Кабінету Міністрів України 20.05.93 року № 56-93 «Про місцеві податки і збори». Тим самим збір за видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі та сфери послуг скасовано.
Законом України від 17.02.2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі — Закон) внесено зміни до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі — Закон про благоустрій), положеннями якого скасовано повноваження сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів в частині надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення.
Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із частиною 2 статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, це одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.
Частиною четвертою згаданого вище Закону встановлено, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.
На сьогодні Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ведеться робота з розробки Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
До затвердження такого Порядку, слід керуватися чинними нормативно-правовими актами у тій частині, що не суперечать зазначеним вище законам України.
Заступник Голови                                                                   О. Т. Сохар