Главная arrow Архив газеты arrow 2020arrow 08arrow Звільнення працівника у разі тривалої непрацездатностіПРАВОВАЯ ШКОЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Звільнення працівника у разі тривалої непрацездатності

Роботодавець може звільнити працівника відповідно до п. 5 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) за нез’явлення його на роботу більше як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (до цього строку не зараховуються відпустки по вагітності та пологах).
На підставі п. 5 ст. 40 КЗпП не можуть бути звільнені працівники, які втратили праце­здатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням. За такими працівниками місце роботи (посаду) зберігають до відновлення працездатності або встановлення інвалідності. Перелік професійних захворювань затверджений постановою КМУ від 8 листопада 2000 року № 1662. При цьому конкретного списку захворювань, де вказаний строк збереження місця роботи при певному захворюванні, не встановлено. Проте у ст. 25 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645-III зазначається, що працівники, в яких вперше виявлено захворювання на туберкульоз, листок непрацездатності може видаватися на строк до 10 місяців та, відповідно, протягом цього строку за такими особами зберігається місце роботи.
Отже, звільнити працівника за п. 5 ст. 40 КЗпП можливо вже на наступний день після закінчення терміну чотирьох місяців, якщо його хвороба не пов’язана з професійним захворюванням, або трудовим каліцтвом і не є захворюванням на туберкульоз.
Відсутність на робочому місці протягом чотирьох місяців обов’язково має бути підтверджена наявністю листків непрацездатності. Коли немає таких документів, що засвідчують цю обставину (довідки, лікарняні листки) підстава для звільнення може бути іншою — прогул без поважних причин за п. 4 ст. 40 КЗпП.

Перебіг 4-місячного строку лікарняного

Якщо працівник вийшов на роботу хоча б на один день або між лікарняними листами взяв, наприклад, відпустку «за свій рахунок» тощо, перебіг 4-місячного строку переривається.
Підсумовувати періоди нез’явлення на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності, тривалість яких менше чотирьох місяців, не можна.  
Передбачений п. 5 ст. 40 КЗпП строк має спливти повністю. Його закінченням слід вважати відповідний день четвертого місяця з моменту, коли працівник не з’явився на роботі у зв’язку з хворобою. Якщо ж перерви немає, звільнити працівника можна в перший день п’ятого місяця непрацездатності на підставі лікарняного листка та табелів обліку використання робочого часу.

Звільнення жінок-матерів

Забороняється звільняти з ініціативи роботодавця вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років (в окремих випадках — до шести років, якщо дитина потребує домашнього догляду), одиноких матерів за наявності дитини до 14 років або дитини-інваліда, крім випадків повної ліквідації суб’єкта господарювання, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ч. 3 ст. 184 КЗпП).
Отже, в разі наміру звільнити когось із жінок, які довго хворіють, роботодавцю слід переконатися, що вони не підпадають під дію зазначеної норми.

Звільнення за виробничою необхідністю

При звільненні працівника роботодавцю потрібно мати докази того, що звільнення працівника — це виробнича необхідність. Під нею розуміють таку ситуацію, при якій заміщення непрацездатного працівника є необхідним (неможливо ні перерозподілити обов’язки хворого між іншими працівниками, ні прийняти іншого працівника на період його хвороби).

Запис в трудову книжку

Якщо роботодавець приймає рішення про звільнення працівника, який хворіє тривалий час, до його трудової книжки вноситься такий запис: «Звільнено у зв’язку з нез’явленням на роботі протягом більш як чотирьох місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, п. 5 ст. 40 КЗпП України». Відповідно до ч. 1 ст. 233 КЗпП в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з видачі трудової книжки працівник може звернутися з відповідною заявою до суду з метою визнання такого звільнення незаконним та поновлення на роботі.

Управління Держпраці в Івано-Франківській області