Главная arrow Архив газеты arrow 2020arrow 08arrow Як отримати «єдиноподаткову» пільгуВСЁ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА
Як отримати «єдиноподаткову» пільгу

Платники єдиного податку 1 і 2 груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 Податкового кодексу України, далі — ПК).

Платники 1 і 2 груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПК).

Такі єдинники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абз. 2 п. 295.1 і п. 295.5 ПК, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою ФОП-єдинника (п. 295.6 ПК).

Тобто, якщо підприємець вже сплатив авансовий внесок за місяць, в якому він був на лікарняному або планує бути у відпустці (наприклад, у разі сплати єдиного податку авансом за квартал), така сума за його заявою зараховується в рахунок майбутніх платежів з єдиного податку.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку 1 і 2 груп здійснюється податковими органами на підставі (п. 295.2 ПК):

  • заяви єдинника щодо розміру обраної ставки єдиного податку;
  • заяви щодо періоду щорічної відпустки;
  • заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності (з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності) подається за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 ПК).

Зразок заяви щодо періоду щорічної відпустки
ГУ ДПС у м. Києві
Павленка Івана Володимировича
реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555555555
адреса: м. Київ, вул. Польова, буд. 12, кв. 1
тел. (098) 535-53-53
Заява

Я, Павленко І. В., фізична особа — підприємець — платник єдиного податку 2 групи, який не використовує працю найманих працівників, з 01.04.2020 р. по 30.04.2020 р. перебуватиму в щорічній відпустці. На підставі п. 295.2 і п. 295.5 Податкового кодексу України прошу не нараховувати мені авансові внески з єдиного податку за квітень 2020 року.
Згідно з п. 295.6 Податкового кодексу прошу зарахувати суму сплаченого авансового платежу з єдиного податку за квітень 2020 року (сплачено 19.03.2020 р., платіжне доручення № 11) в рахунок сплати авансового внеску за травень 2020 року.
30.03.2020 р.                  (підпис)                ФОП Павленко І. В. 

Зразок заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності
ГУ ДПС у м.Києві
Павленка Івана Володимировича
реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555555555
адреса: м. Київ, вул. Польова, буд. 12, кв. 1
тел. (098) 535-53-53
Заява

Я, Павленко І. В., фізична особа — підприємець — платник єдиного податку 2 групи, який не використовує працю найманих працівників, з 01.04.2020 р. по 30.04.2020 р. перебував на лікарняному. На підставі п. 295.2 і п. 295.5 Податкового кодексу України прошу зняти нарахування мені авансових внесків з єдиного податку за квітень 2020 року.
Згідно з п. 295.6 Податкового кодексу України прошу зарахувати суму сплаченого авансового платежу з єдиного податку за квітень 2020 року (сплачено 19.03.2020 р., платіжне доручення № 11) в рахунок сплати авансового внеску за травень 2020 року.
Копія листка непрацездатності додається.
30.03.2020 р.                     (підпис)                    ФОП Павленко І. В.

Звертаємо увагу!

  • З метою уникнення порушення термінів сплати авансових платежів рекомендовано подавати до контролюючого органу заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки.
  • Нормами ПК не передбачено розірвання строків відпустки.
  • Якщо тривалість відпустки є меншою одного календарного місяця, то підстави для звільнення від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця відсутні.
  • Якщо підприємець в обраний ним період відпустки (вказаний у заяві) хворів і така хвороба тривала 30 і більше календарних днів — він має право відкликати заяву. Але при цьому потрібно встигнути до початку відпустки.
  • Якщо платник єдиного податку хворів 30 і більше календарних днів та при цьому хвороба розпочалась до 20 числа місяця та закінчилась у наступному(их) місяці(ях), то такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарний(і) місяць(і) (в якому(их) почав хворіти (хворів)), а за наступний календарний місяць, в якому відповідно до листка непраце­здатності хвороба закінчилася, сплачує єдиний податок відповідно до норм ПК.
  • На період відпустки чи лікарняного має бути припинена діяльність та відсутній дохід. Якщо на поточний рахунок в період відпустки чи лікарняного надійдуть грошові кошти, у ФОП має бути документальне підтвердження того, що це кошти за товари (послуги), поставлені до початку відпустки чи лікарняного, або ж раніше був укладений договір, який передбачає перерахування передоплати.
  • На час відпустки єдинники не звільняються від сплати інших податкових платежів і подання звітності.

Довідково
Доходом ФОП-єдинника є дохід, отриманий протягом податкового періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій; матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПК). При цьому до доходу підприємця не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. 

Увага! Редакція про «єдиноподаткові» пільги писала на стор. 11–14 12 за 2019 рік. 

Пам’ятка щодо звільнення від сплати єдиного податку на час відпустки та лікарняного
(це стосується платників єдиного податку 1 та 2 груп, які не мають найманих працівників)
Ситуа-ція

Умови

Термін звільнення

Що зробити

Від-пустка

 — Відсутність найманих осіб.
 — Тривалість відпустки  становить не менше ніж 1 календарний місяць.
 — У відпустку в поточному календарному році підприємець іде вперше, тобто раніше не використав таку можливість.
 — Припинення господарської діяльності на період відпустки.
 — Відсутність доходу на період відпустки

протягом 1 календарного місяця на рік

Подати заяву в довільній формі (бажано до початку відпустки)

Лікар-няний

 — Відсутність найманих осіб.
 — Лікарняний триває 30 і більше календарних днів.
 — Наявність листка (листків) непрацездатності.
 — Припинення господарської діяльності на період хвороби.
 — Відсутність доходу на період хвороби

протягом 1 календарного місяця на рік

Подати заяву в довільній формі з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності

Державна податкова служба України