Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 01arrow Які підприємці звільнені від сплати ЄСВ з 2018 рокуДЛЯ ВСЕХ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Які підприємці звільнені від сплати ЄСВ з 2018 року

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 26 грудня 2017 року № 3135/Д/99-99-13-02-01-14/ІПК розглянула порядок звільнення від сплати ЄСВ «за себе» підприємців, які є пенсіонерами за вислугою років.

До 31 грудня 2017 року

Згідно з ч. 4 ст. 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’яз­ко­ве державне соціальне страхування» від 8 лип­ня 2010 року № 2464-VI (далі — Закон № 2464) підприємці (як на загальній, так і на спрощеній системі) звільняються від сплати ЄСВ «за себе», якщо вони є:

  • пенсіонерами за віком;
  • особами з інвалідністю,
та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи мо­жуть бути платниками єдиного внеску вик­лючно за умови добровільної участі в систе­мі загальнообов’язкового державного соціаль­ного страхування.
При цьому законодавство розрізняє пенсію за віком та пенсію за вислугу років.
Отже, підприємці, яким призначено пенсію за вислугу років (наприклад, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ, далі — Закон № 2262*), не є пенсіонерами за віком у розумінні Закону № 2464 і зобов’язані нараховувати та сплачувати ЄСВ «за себе» на загальних підставах. Зазначена норма діяла до 31 грудня 2017 року.

З 1 січня 2018 року

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсії» від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII внесено зміни до Закону № 2464 згідно з якими, зокрема, додали нову категорію ЄСВ-пільговиків. Тому з 1 січня 2018 року звільняються від сплати ЄСВ «за себе» не тільки пенсіонери за віком та інваліди, а ще й особи, які досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загаль­но­обо­в’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-ІV (далі — Закон № 1058).

Висновок

Редакція повністю погоджується із роз’яс­ненням ДФСУ, яка зазначає: з 1 січня 2018 року підприємці (на усіх системах оподаткування), які досягли віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (незалежно від виду пенсії) звільняються від сплати ЄСВ «за себе».
Крім того, як до, так і після 1 січня 2018 року ЄСВ-пільгу мають пенсіонери за віком та інваліди, які отримують пенсію або соцдопомогу.

* Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за Законом № 2262, за наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років (абз. 1 ст. 1 Закону № 2262).