Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 02arrow Подання Декларації про доходи: хто, коли і якОТЧЁТНОСТЬ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Подання Декларації про доходи: хто, коли і як

Спосіб подання

Податкова декларація про майновий стан і доходи (далі — Декларація про доходи) подається платниками за місцем податкової адреси в один із таких способів (на вибір):

 • особисто або уповноваженою особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання Декларації про доходи);
 • засобами електронного зв’язку в елек­трон­­ній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання Декларації про доходи).
Важливо! З 1 січня 2018 року Декларація про доходи подається за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року № 556.

Граничні строки подання Декларації про доходи

Строки подання Декларації про доходи залежать від категорії платника.

Хто подає

Граничний строк подання Декларації про доходи

Примітка

Фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування

Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу/ року

Останній день подання Декларації про доходи за 2017 рік не пізніше 9 лютого 2018 року.
ФОП-загальносистемники в річній Декларації про доходи поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначити інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи

Фізична особа — підприємець, стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за її рішенням

Протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності

У Декларації про доходи відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП за його рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності

Фізична особа, яка зобов’язана згідно з Податковим кодексом України (далі — ПК) подавати Декларацію про доходи

До 1 травня року, що настає за звітним

Декларація про доходи за 2017 рік подається не пізніше 30 квітня 2018 року

Фізична особа, яка проводить не­залежну професійну діяльність

До 1 травня року, що настає за звітним

Декларація про доходи за 2017 рік подається не пізніше 30 квітня 2018 року

Фізична особа, яка має право на податкову знижку

По 31 грудня року, що настає за звітним

Декларація про доходи за 2017 рік подається не пізніше 31 грудня 2018 року

Фізична особа — резидент, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання

Не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду

х

Важливо! Якщо останній день строку подання Декларації про доходи припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем вважається операційний (банківський) день, що настає після такого неробочого дня.

Хто зобов’язаний подавати Декларацію про доходи

Нагадуємо, що обов’язок щодо подання Дек­ларації про доходи у платників виникає при отриманні, зокрема:

 • доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи), а саме: доходів від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено ПДФО та військовий збір; тощо;
 • від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. Наприклад, до таких доходів відноситься дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
 • іноземного доходу;
 • інші, передбачені ПК, випадки.

Хто не повинен подавати Декларацію про доходи

Платник ПДФО не подає Декларацію про доходи, якщо він отримував доходи:

 • від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПК;
 • від операцій продажу (обміну) майна, да­рування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПК;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ПК.

Державна фіскальна служба України