Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 04arrow Головне про штатний розпис з прикладамиПРАВОВАЯ ШКОЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Головне про штатний розпис з прикладами

 Що таке штатний розпис

Роботодавцю для дотримання норм трудового законодавства без штатного розпису не обійтися.

Згідно з листом Міністерства праці та соціальної політики України від 27 червня 2007 року № 162/06/187-07 штатний розпис — це документ, що встановлює для роботодавця структуру, штати та посадові оклади працівників. Прийняття, затвердження роботодавцем штатного розпису проводиться шляхом видання спеціального локального нормативного акта (тобто наказу чи розпорядження), що визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами суб’єкта господарювання.

Форма штатного розпису

Розроблення штатного розпису має здійснюватися з урахуванням вимог нормативно-правових актів, зокрема Класифікатора професій ДК 003-2010 (назви посад і професій мають відповідати назвам у Класифікаторі).

У нормативно-правових актах немає затвердженої форми штатного розпису для підприємців-роботодавців. Але вони можуть узяти за основу форми з наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 (далі — Наказ № 57). Цим документом, який розроблений для бюджетних установ, затверджені дві форми штатного розпису: «звичайна» та типова.

Звісно, на підприємців-роботодавців не поширюються норми Наказу № 57. Однак ніхто не забороняє підприємцям використовувати форму штатного розпису, яка затверджена Наказом № 57. Тим більше навіщо «вигадувати велосипед». При використанні цих форм підприємець повинен прибрати згадування про «керівника», «установу». Крім того, у підприємця навряд чи буде «керівник бухгалтерської служби» чи «начальник планово-фінансового підрозділу». Тому достатньо підпису одного підприємця.

Як затверджують штатний розпис

Штатний розпис затверджується наказом (розпорядженням), який складають у довільній формі. Головне, що має бути вказане в наказі, — це дата, з якої передбачено введення в дію штатного розпису. Вона може відрізнятися від дати видання наказу або збігатися з нею. «Заднім числом» ввести в дію штатний розпис не можна — це єдине обмеження. Не встановлюйте в штатному розписі різну зарплату для однакових посад.

Періодичність складання штатного розпису

Період дії штатного розпису можна не вказувати. Якщо не вказати період його дії, то можна застосовувати штатний розпис до внесення до нього змін і доповнень. Роботодавці переглядають і затверджують штатні розписи за потреби.
Звільнення працівника (окрім скорочення штату, наприклад, у зв’язку із зміною обсягів діяльності) не є підставою для видалення зі штатного розпису посади, яку обіймав цей працівник.

Внесення змін до штатного розпису

Протягом року до штатного розпису може бути внесено зміни в разі введення (виведення) штатних одиниць, змін розміру посадових окладів, а також змін істотних умов праці (назв посад, розрядів, категорій тощо).

Якщо в штатному розписі відсутні вакантні посади, то роботодавець не може прийняти на роботу нових працівників.

Зміни до штатного розпису вносяться на підставі наказу, в якому повинні бути вказані причини внесення цих змін.

Практикують два способи внесення змін до штатного розпису:

  • видати наказ про внесення змін до штатного розпису, зазначивши зміни в тексті цього наказу;
  • затвердити наказом новий штатний розпис.
Наказ про внесення змін складають у довільній формі. У ньому вказують підстави змін (наприклад: оптимізація організаційної структури; зміна обсягів діяльності; проведення заходів, направлених на поліпшення діяльності функціонування суб’єкта господарювання) і конкретну дату, з якою зміни набирають чинності.
Кількість і періодичність змін штатного розпису протягом поточного року не обмежена.
Якщо зміни у штатному розписі пов’язані зі змінами істотних умов праці (зокрема, зміна систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, найменування посад тощо), то кожен працівник, якого це стосується, має бути письмово повідомлений не пізніше ніж за два місяці (cт. 32 і 103 Кодексу законів про працю України).
 
Приклади штатного розпису