Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 04arrow Основні правила виплати зарплатиПРАВОВАЯ ШКОЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Основні правила виплати зарплати

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам закріплені в ст. 115 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) і ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР.
За умови відпрацювання повної норми робочого часу розмір нарахованої працівнику зарплати не може бути нижчим за мінімальну заробітну плату (у 2018 році — 3723 грн.) (виняток — робота в режимі неповного робочого часу). Хоча мінімальний посадовий оклад (без доплат та надбавок) в 2018 році повинен бути у розмірі, не меншому за 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року).

Строки виплати зарплати

Заробітна плата виплачується працівникам регулярно не рідше двох разів на місяць через проміжок часу:

  • що не перевищує 16 календарних днів;
  • не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Таким чином, граничні строки виплати зарплати нe пізніше 22 числа за першу половину поточного місяця (з 16-го по 22-е) та не пізніше 7 числа наступного місяця за другу половину (з 1-го по 7-е).
У разі, коли день виплати заробітної плати збі­гається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
 
Увага! У ст. 115 КЗпП чітко вказано: строки виплати зарплати (за першу та другу половину місяця) та розмір авансу встановлюються нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом).
Звісно, на практиці у багатьох підприємців немає працівників, які є членами профспілки. Тому для узгодження «зарплатних питань» редакція рекомендує обирати уповноваженого трудовим колективом представника. А у разі відсутності уповноваженого вважаємо, що перевіряльники не будуть проти, якщо у наказах/розпорядженнях підприємця щодо строків виплати зарплати та розміру авансу будуть стояти підписи усіх працівників, які засвідчать їх згоду.

Розмір авансу

Розмір заробітної плати за першу половину місяця не може бути менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу працівника). Тобто розмір авансу повинен становити не менше 50% тарифної ставки (посадового окладу) працівника за цей місяць. При нарахуванні авансу не враховуються надбавки, премії та інші доплати, передбачені законодавством, виплата яких має здійснюватися у строки, установленні для виплати заробітної плати за підсумками місяця.

Періодичність виплати зарплати

КЗпП визначено вимогу щодо мінімальної кількості виплат заробітної плати на місяць (не менше двох), якої роботодавець зобов’язаний дотримуватись при встановленні строків виплати зарплати. Водночас роботодавець має право виплачувати зарплату і більше двох разів (наприклад, один раз на тиждень).
Виплата зарплати мінімум двічі на місяць є обов’язком роботодавця, який він повинен виконувати. Навіть у разі згоди працівника отримувати зарплату один раз на місяць, її треба виплачувати не рідше двох разів на місяць.

Що чекає за невиплату зарплати

1. Відповідальність роботодавця перед працівником

У разі затримки на один і більше календарних місяців виплати зарплати, роботодавець зобов’язаний компенсувати працівникам втрати відповідно до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-III.
Якщо заробітна плата несвоєчасно отримана з вини працівника, то ця компенсація не передбачена.

2. Відповідальність підприємця-роботодавця перед державою

Затримка виплати зарплати навіть на один і більше днів є порушенням ст. 115 КЗпП, за яке передбачено три види покарань.

1. Фінансовий штраф (ст. 265 Кодексу законів пpо працю України). За порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплату зарплати не в повному обсязі передбачено фінштраф у розмірі 3 мінімальні зарплати (у 2018 році — 11169 грн.).

2. Адміністративне покарання (ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату її не в пов­ному обсязі передбачено накладення штрафу на ФОП від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1700 грн.). А за повторне протягом року порушення, або ці діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, — від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн. до 5100 грн.).

3. Кримінальне покарання (ст. 175 Кримінального кодексу України). За безпідставну невиплату зарплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства чи ФОП, передбачається покарання у вигляді штрафу від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн. до 17000 грн.) або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Редакція газети «Консультант приватного підприємця»