Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 04arrow Підприємцям-роботодавцям про медоглядПРАВОВАЯ ШКОЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Підприємцям-роботодавцям про медогляд

Які норми слід виконувати підприємцям щодо медоглядів та чи передбачена відповідальність за їх невиконання.


Законодавство, яке регулює проведення медоглядів
 • КЗпП — Кодекс законів про працю Ук­раїни.
 • КпАП — Кодекс України про адмініс­тра­тивні правопорушення.
 • Закон № 4004 — Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного бла­гополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-XII.
 • Закон № 1645 — Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 року № 1645-III.
 • Закон № 2694 — Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694- XII.
 • Постанова № 559 — постанова КМУ «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» від 23 травня 2001 року № 559.
 • Наказ № 150 — наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150 (затверджена форма № 1-ОМК та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка»).
 • Порядок № 246 — Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здо­ров’я від 21 травня 2007 року № 246.

Кому потрібно проходити медогляд

У ряді випадків підприємці можуть допустити до виконання трудових обов’язків своїх працівників тільки після того, як вони пройдуть медичний огляд. Зокрема, обов’язкові попередні (до прий­няття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди потрібно проводити в таких випадках:

 • 1) якщо особи влаштовуються на роботу до підприємця, професійна діяльність якого пов’язана з обслуговуванням населення (наприклад, у сфері харчової та переробної промисловості, продовольчої торгівлі, громадського харчування тощо). У цьому разі відповідно до норм трудового законодавства (ст. 26 Закону № 4004) працівник повинен проходити медогляди;
 • 2) у межах охорони праці найманих працівників, якщо умови їхньої роботи відрізняються від стандартних (працівники, зайняті на важких роботах; роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці; роботах, де існує потреба в професійному відборі) або вік працівників не досяг 21 року. У цьому разі за нормами трудового законодавства (ст. 169 і 191 КЗпП, ст. 17 Закону № 2694) працівникам потрібно проходити медогляди;
 • 3) якщо існують інші нюанси, викликані специфікою певних професій (наприклад водії транспорту) або умов, коли потрібне медичне обстеження працівників, що закріплено в спеціальних нормативних актах.