Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 05arrow Уряд ухвалив порядок блокування податкових накладнихГОРЯЧАЯ ТЕМА
Уряд ухвалив порядок блокування податкових накладних

Нагадаємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII (далі — Закон № 2245) тимчасово зупинили систему блокування податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК).

Законом № 2545 встановлено, що реєстрація ПН/РК у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) може бути зупинена у порядку, та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. До прийняття відповідного рішення уряду блокування ПН/РК не провадиться. До 1 березня 2018 року Кабмін повинен був визначити механізм зупинки реєстрації ПН/РК. І ось нарешті уряд своєю постановою від 21 лютого 2018 року № 117 (далі — Постанова № 117) затвердив вищезазначений порядок.

Постанова № 117 набуває чинності через 15 днів з моменту його опублікування (тобто з 22 березня 2018 року).

Наведемо найцікавіші положення Постанови № 117.

1. Якщо ПН/РК відповідає одній із зазначених нижче ознак, то вона не підлягає моніторингу і реєструється в ЄРПН:

  • ПН, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;
  • обсяг постачання в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці (з урахуванням поданої на реєстрацію) становить менше 500 тис. грн. та керівник — посадова особа такого платника, яка обіймає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників;
  • виконуються обмеження: D > 0,03, Р < Рм х 1,4, де:
D — розрахункова величина, яка дорівнює S/T (значення показника D за останні 12 календарних місяців розраховується ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в електронному кабінеті);
S — загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ та податків/зборів (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;
T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0%, 20% і 7%, зазначеними платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;
P — сума ПДВ, зазначена платником в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН у звітному періоді (з урахуванням поданої ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН);
Рм — найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.
 
2. У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику відповідну квитанцію.
 
3. Запроваджуються показники позитивної податкової історії. ПН/РК з ризиковою операцією по платниках з позитивною податковою історією зупинятися не будуть.
 
4. Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про розблокування ПН/РК, включає в себе:
  • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
  • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
  • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
  • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.
5. Для оперативності розгляду пояснень та документів платників при блокуванні ПН/РК передбачається створення комісій на регіональному (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС) та центральному рівні (ДФСУ). Зазначені комісії приймають рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН.
 
6. Підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації ПН/РК є:
ненадання платником письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у зупинених ПН/РК;
ненадання платником копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
надання платником копій документів, які складені з порушенням законодавства.
 
7. Запроваджується електронний реєстр зупинених ПН/РК, в якому платник зможе знайти інформацію щодо розгляду та статусу зупинених ПН/РК (ці відомості оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФСУ).