Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 07arrow Держпраці про ведення кадрової документаціїНОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Держпраці про ведення кадрової документації

Управління Держпраці у Дніпропетровської області надало відповіді на запитання: 

  • Чи потрібно ФОП-роботодавцю, в якого є наймані працівники, вести кадрове діловодство та в якому обсязі?
  • Чи обов’язково ФОП-роботодавцю затверджувати штатний розпис, графік відпусток, правила внутрішнього трудового розпорядку, вести табель обліку робочого часу?

Як відомо, законодавство про працю прямо не передбачає для фізичної особи — підприємця обов’язку вести кадрову документацію при використанні найманої праці. Однак норми трудового законодавства поширюються на усіх працівників (ч. 1 ст. 3 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП), а отже, й на трудові відносини, що виникають між працівником та ФОП-роботодавцем. 

Міністерство соціальної політики України (лист від 21 листопада 2016 року № 5907/0/10–16/06) вказує на необхідність ведення ФОП кадрової документації при використанні найманої праці, оскільки це запобігатиме порушенням законодавства і випадковим помилкам у роботі з персоналом. 

Дніпропетровська Держпраці навела особливості ведення кадрової документації у ФОП-робо­тодавця.

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку
Для дотримання норми у ст. 29 КЗпП роботодавець повинен мати правила внутрішнього трудового розпорядку, адже зобов’язаний ознайомити з ними працівника до початку роботи за укладеним трудовим договором. 

2. Облік відпусток
Усі працівники мають право на відпустки, незалежно від того, хто є роботодавцем: підприємство, установа, організація чи ФОП (ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР, далі — Закон № 504). А статтею 10 Закону № 504 встановлено, що черговість надання відпусток визначається графікамивідпусток, які затверджує роботодавець (за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим органом, уповноваженим на представництво трудового колективу) і доводить до відома всіх працівників.
Відповідно, роботодавець зобов’язаний вести й облік відпусток, що надаються працівникам.

3. Штатний розпис
Складання штатного розпису є необхідним у роботі з персоналом. На його підставі ухвалюють рішення про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові. Наявність штатного розпису є гарантією забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці. 

4. Інші кадрові документи
Відповідно у п. 1.6 розділу I Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286 (далі — Інструкція № 286), установлено, що до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать: наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору; особова картка; наказ (розпорядження) про надання відпустки; табель обліку використання робочого часу; розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості; трудові договори, цивільно-правові договори й інші документи, затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій.

Задля практичного втілення настанов Інструкції № 286 підприємець має вести означену первинну облікову документацію з персоналу.