Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 07arrow Держпраці про ведення кадрової документації

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24


НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Держпраці про ведення кадрової документації

Управління Держпраці у Дніпропетровської області надало відповіді на запитання: 

  • Чи потрібно ФОП-роботодавцю, в якого є наймані працівники, вести кадрове діловодство та в якому обсязі?
  • Чи обов’язково ФОП-роботодавцю затверджувати штатний розпис, графік відпусток, правила внутрішнього трудового розпорядку, вести табель обліку робочого часу?

Як відомо, законодавство про працю прямо не передбачає для фізичної особи — підприємця обов’язку вести кадрову документацію при використанні найманої праці. Однак норми трудового законодавства поширюються на усіх працівників (ч. 1 ст. 3 Кодексу законів про працю України, далі — КЗпП), а отже, й на трудові відносини, що виникають між працівником та ФОП-роботодавцем. 

Міністерство соціальної політики України (лист від 21 листопада 2016 року № 5907/0/10–16/06) вказує на необхідність ведення ФОП кадрової документації при використанні найманої праці, оскільки це запобігатиме порушенням законодавства і випадковим помилкам у роботі з персоналом. 

Дніпропетровська Держпраці навела особливості ведення кадрової документації у ФОП-робо­тодавця.

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку
Для дотримання норми у ст. 29 КЗпП роботодавець повинен мати правила внутрішнього трудового розпорядку, адже зобов’язаний ознайомити з ними працівника до початку роботи за укладеним трудовим договором. 

2. Облік відпусток
Усі працівники мають право на відпустки, незалежно від того, хто є роботодавцем: підприємство, установа, організація чи ФОП (ст. 2 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР, далі — Закон № 504). А статтею 10 Закону № 504 встановлено, що черговість надання відпусток визначається графікамивідпусток, які затверджує роботодавець (за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим органом, уповноваженим на представництво трудового колективу) і доводить до відома всіх працівників.
Відповідно, роботодавець зобов’язаний вести й облік відпусток, що надаються працівникам.

3. Штатний розпис
Складання штатного розпису є необхідним у роботі з персоналом. На його підставі ухвалюють рішення про прийняття, переведення працівників на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу) конкретному працівникові. Наявність штатного розпису є гарантією забезпечення прав працівників на працю, захист від незаконного звільнення та оплату праці. 

4. Інші кадрові документи
Відповідно у п. 1.6 розділу I Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286 (далі — Інструкція № 286), установлено, що до первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать: наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору; особова картка; наказ (розпорядження) про надання відпустки; табель обліку використання робочого часу; розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості; трудові договори, цивільно-правові договори й інші документи, затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій.

Задля практичного втілення настанов Інструкції № 286 підприємець має вести означену первинну облікову документацію з персоналу.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 

Rambler's Top100