Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 13arrow Оновлена ЄСВ-звітність: коротко про головнеНОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Оновлена ЄСВ-звітність: коротко про головне

Мінфін наказом від 15 травня 2018 року № 511 (далі — Наказ № 511) у новій редакції виклав Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 року № 435. Наказ № 511 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування. Оскільки Наказ № 511 опублікований 6 липня 2018 року в «Офіційному віснику України», він набере чинності з 1 серпня 2018 року.

Як Ви знаєте, приватні підприємці подають звітність:

 • «за себе» (строк подання: щорічно до 10 лютого року наступного за звітним) (форма № Д5 (річна));
 • при використанні праці фізосіб (крім ФОП-виконавців, які виконують роботи чи надають послуги, що зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру) (строк подання: щомісячно не пізніше 20 календарних днів після закінчення звітного місяця) (форма № Д4 (місячна)).

Отже, нас більше цікавлять ЄСВ-звіти для ФОП-роботодавців, оскільки до подання підприємницького звіту «за себе» ще більш ніж півроку (потім ми докладно проаналізуємо зміни, які внесені до форми № Д5 (річна)).
Якщо виходити із законодавчої логіки, то подавати оновлену форму № Д4 треба починаючи зі звітності за серпень (граничний термін подання — 20 вересня 2018 року). Але треба дочекатися офіційних роз’яснень, які можуть суперечити чинному законодавству.

Наведемо основні новації, які відбулись у формі № Д4.

1. Таблиця 1 форми № Д4 

Наказом № 511 зазнала змін форма таблиці 1.

По-перше, в заголовній частині таблиці 1 в реквізиті 15 зазначається не «Штатна чисельність працівників» (раніше), а «Облікова кількість штатних працівників» (тепер), не «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати» (раніше), а «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано зарплату»(тепер). При цьому решта рядків цього реквізиту залишилися без змін.

По-друге, змін зазнала таблична частина. Додано три рядки: 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1. Ці нововведення не зачіпають ФОП.

 • рядок 3.2.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (22 %)»;
 • рядок 3.3.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %)»;
 • рядок 3.4.1 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю(за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), працюючим особам з інвалідністю (22 %)».

2. Таблиця 6 форми № Д4

Сама форма таблиці 6 практично не змінилася.
У реквізиті 10 «Код типу нарахувань» таблиці 6 форми № Д4 вводиться новий код «14». Він передбачений для відображення суми різниці між розміром мінзарплати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, повязані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у звязку із сторнуванням). Це стосується ситуацій, коли працівник отримав відпускні та відгуляв дні відпустки за наступні місяці робочого року, але до кінця робочого року звільняється.

3. Таблиця 5 форми № Д4

Таблиця 5, на відміну від таблиці 6, піддалася серйозному перекроюванню.

По-перше, в ній з’явилося багато нових реквізитів:

 • реквізит 12** «Професійна назва роботи»;
 • реквізит 13** «Код ЗКППТР» (код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів);
 • реквізит 14** «Код класифікатора професій»;
 • реквізит 15 «Посада» — потрібно вказувати посаду згідно із записом у трудовій книжці;
 • реквізит 16 «Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду». Тут вказується номер наказу (розпорядження), номер трудового або цивільно-правового договору, іншого документа, на підставі якого вноситься запис;
 • реквізит 19 «Військове звання».

** Реквізити 12–14 заповнюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010.

По-друге, тепер приводів для заповнення таблиці 5 побільшає. Зокрема, у ній потрібно буде відображати дані, якщо особу було переведено на іншу посаду або роботу в того ж самого страхувальника (запис робиться в тому ж порядку, що і при прийнятті на роботу).