Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 16arrow Як працівника­-сумісника оформити на основне місцеПРАВОВАЯ ШКОЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Як працівника­-сумісника оформити на основне місце

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право працювати у одного або одночасно у декількох роботодавців. Це дозволяє працівникам укладати трудовий договір як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Виникає запитання: як оформити зміну сумісництва на основне місце.

Деякі фахівці вважають, що це можна зробити за згодою працівника шляхом його переведення згідно зі ст. 32 «Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці» КЗпП (за винятком випадків, передбачених законодавством).

Однак Верховний Суд України (п. 31 пос­та­нови пленуму «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9) пояснив, що переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором. Тому Міністерство соціальної політики України (лист від 18 жовтня 2017 року № 446/0/22-17/134) вказує: якщо працівник залишиться працювати на тій самій посаді у цього ж роботодавця, це не вважається переведенням у розумінні статті 32 КЗпП. Міністерство вважає, що у такому випадку працівника доцільно звільнити з посади за сумісництвом, а потім прийняти на основ­не місце роботи за новим трудовим договором*.

Редакція газети «Консультант приватного підприємця»

* У такому разі слід пам’ятати, що працівник не може бути допущений до роботи без: 

  • укладення трудового договору;
  • повідомлення фіскального органу про прийняття працівника на роботу.