Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 18arrow Виправлення помилок в ЄСВ­-звітностіОТЧЁТНОСТЬ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Виправлення помилок в ЄСВ­-звітності

ЗАГАЛЬНІ НОРМИ

Страхувальник має право самостійно виправляти свої помилки у Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Звіт за ф. № Д4). 
Найдоцільніше виправляти помилки до закінчення граничних термінів подання неправильної звітності. У такому разі повторно подається звіт з правильними показниками. Але не завжди підприємець швидко виявляє помилки, а тому в нашій публікації розглянемо порядок подання уточнюючої звітності, коли вже сплили дозволені строки.
Механізм виправлення передбачений Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435 (далі — Порядок № 435).

ВИДИ ПОМИЛОК

Існують два види помилок, які страхувальник може виправити.
1. Помилки, допущені при зазначенні сум доходу та/або ЄСВ
(йдеться про неправильне обчислення бази оподаткування та ЄСВ у минулих періодах)

Ці помилки виправляють через рядок 4 або 5 таблиці 1 та в таблиці 6 Звіту за ф. № Д4 за той звітний період, у якому помилки були знайдені та виправлені. Причому в таблиці 6 відображається окремий рядок з кодом типу нарахувань у графі 10:

  • або з кодом 2 («2 — сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску»);
  • або з кодом 3 («3 — сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску»).

2. Помилки не в сумових показниках

Фактично за допомогою коригуючих звітів за попередні звітні періоди у таблицях 5–7 виправляють ті помилки, які не пов’язані з сумовими показниками.
Якщо помилки пов’язані з коригуванням доходу та/або ЄСВ, ці суми виправляють у поточному Звіті за ф. № Д4 («початковий»).
У підприємця-роботодавця Звіт за ф. № Д4, сформований для виправлення «несумових» помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблицю 1. При цьому внесення змін до сум нарахованої заробітної плати та/або доходу та у зв’язку з цим донарахованих сум ЄСВ за звітний місяць при формуванні та поданні скасовуючих документів не допускається.
Зазначимо, що таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» Звіту за ф. № Д4 повинна містити дані щодо кожної застрахованої особи окремо.
Щодо нововведень у таблиці 5: до подання ЄСВ-звіту за серпень 2018 року на працівників (які прийняті на роботу до серпня 2018 року) вже була подана інформація без зазначення посади та відповідних кодів. Але у зв’язку з цим не потрібно подавати скасовуючі та додаткові звіти за минулі періоди.

ВИДИ «НЕСУМОВИХ» ПОМИЛОК ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ

1. Виправлення помилок за попередні періоди в реквізитах (крім сум) у таблицях 5–7

Так, п. 2 розділу V Порядку № 435 визначено, що у разі виявлення страхувальником у Звіті за ф. № Д4 після закінчення звітного періоду помилок в реквізитах (крім сум), що стосуються страхувальника або застрахованої особи, подають виправляючі звіти. Тобто страхувальник повинен сформувати та подати два окремих Звіта за ф. № Д4 за попередній період, які містять:

  • титульний аркуш (перелік таблиць Звіту за ф. № Д4) зі статусом «скасовуюча» та відповідну таблицю зі статусом «скасовуюча» з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб;
  • титульний аркуш (перелік таблиць Звіту за ф. № Д4) зі статусом «початкова» та відповідну таблицю зі статусом «початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб.
2. Додання інформації (крім сум) за попередні періоди у таблицях 5 і 7

Якщо в таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» Звіту за ф. № Д4 страхувальник не зазначив події, що відбулася, щодо застрахованої особи (з тих, що передбачені п. 8 розділу IV Порядку № 435: укладення або розірвання трудового договору/цивільно-правового договору (крім цивільно-правового договору з ФОП, якщо виконувані роботи/надавані послуги відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру) із застрахованою особою; укладення або розірвання трудового договору із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце; особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку; особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; а зі звітності за серпень 2018 року необхідно ще відображати факт переведення працівника на іншу посаду або роботу у того самого страхувальника), роботодавець згідно з абз. 1 п. 4 розділу V Порядку № 435 подає Звіт за ф. № Д4 за попередній період, який містить:

  • титульний аркуш (перелік таблиць Звіту за ф. № Д4) з позначкою «додаткова»;
  • таблицю 5 зі статусом «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. 
Аналогічно виправляють помилки у Таблиці 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» Звіту за ф. № Д4.

3. Повне скасування інформації (крім сум) за попередні періоди у таблицях 5 і 7

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 та 7 Звіту за формою № Д4, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу (абз. 3 п. 2 розділу V Порядку № 435).

4. Скасування та додання інформації (крім сум) за попередні періоди у таблицях 5 і 7

У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусами «скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих Звіти) (п. 6 розділу V Порядку № 435).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПРАВЛЕННЯ «НЕСУМОВИХ» ПОМИЛОК 

Якщо страхувальником самостійно здійс­нюється коригування недостовірних відомостей (крім сум ЄСВ), що використовуються в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Державний реєстр) адміністративна відповідальність (у тому числі за подання недостовірних відомостей), фіскальними органами не застосовується.
Проте у разі виявлення, за результатами перевірки платника, подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі, або інших відомостей, передбачених законодавством, фіскали застосовують фінансові та адміністративні штрафи.

ЧИСЛОВІ ПРИКЛАДИ ВИПРАВЛЕННЯ «НЕСУМОВИХ» ПОМИЛОК у ф. № Д4

... 
 
 

Rambler's Top100