Главная arrow Архив газеты arrow 2018arrow 22arrow Підводні камені РРО­-новаційПРАВОВАЯ ШКОЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Підводні камені РРО­-новацій

На стор. 29–30 № 20 газети за 2018 рік ми писали про набрання чинності наказом від 20 вересня 2018 року № 773 (далі — Наказ № 773), яким вноситься низка важливих РРО-ново­введень. Причому нові правила набирають чинності в два етапи:

 • з 1 жовтня 2018 року;
 • після затвердження і набрання чинності порядком ведення Реєстру екземплярів РРО та Реєстру центрів сервісного обслуговування РРО.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служ­ба України повідомила, що з 1 жовтня 2018 року:

 • здійснюється за спрощеним порядком ведення КОРО (зокрема, суб’єкту господарювання вже не потрібно підклеювати щоденні фіскальні звітні чеки (Z-звіти) та вести облік ремонтів);
 • реєстрація, застосування (зберігання) КОРО на РРО, розрахункової книжки не здійснюватиметься за бажанням суб’єкта господарювання у разі прийняття ним рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється ним до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії;
 • перереєстрація РРО/КОРО у разі зміни даних щодо суб’єктів господарювання, які зазначаються у реєстраційному посвідченні/КОРО та пов’язані з перейменуванням районів у містах, вулиць тощо, здійснюватиметься на підставі заяви без додатків.

Решта змін, передбачених Наказом № 773, набуває чинності після набрання чинності наказом про затвердження порядків ведення Реєстру екземплярів РРО та Реєстру центрів сервісного обслуговування РРО. У ньому, зокрема, йдеться про:

 • реєстрацію РРО, КОРО на підставі однієї заяви про реєстрацію РРО без додатків, у тому числі поданої в електронній формі;
 • обмін документами між ДФС та центрами сервісного обслуговування у вигляді електронних повідомлень щодо резервування фіскального номера РРО, опломбування РРО, укладання договору про технічне обслуговування та ремонт РРО, а також акта введення в експлуатацію РРО.

І ще — у п. 4 Наказу № 773 вказано, що зареєстровані КОРО на РРО, КОРО на господарську одиницю, розрахункові книжки за формами, наведеними у редакції, що була чинною до прийняття Наказу № 773, можуть використовуватись суб’єктами господарювання до скасування їх реєстрації або закінчення.

Давайте розглянемо перші два вищенаведені нововведення, які вже почали діяти з 1 жовтня 2018 року. На жаль, ДФСУ промовчала про те, що ці норми Наказу № 773 не стикуються з іншими положеннями чинного законодавства. Тому візьмемо на себе сміливість і проаналізуємо найбільш важливі для ФОП спірні нюанси.

Нововведення 1: фіскали стверджують (див. вище), що суб’єкту господарювання вже не потрібно підклеювати щоденні фіскальні звітні чеки (Z-звіти).

Надамо відповіді на 3 запитання.

Запитання 1. Чи потрібно робити щоденні Z-звіти?

Підприємці не звільняються від цього: Z-зві­ти потрібно робити.

Запитання 2. Чи потрібно роздруковувати щоденні Z-звіти?

У п. 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР (далі — Закон № 265) чітко сказано, що суб’єкти господарювання у разі здійснення розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо при продажу товарів/послуг зобов’язані щодня друкувати на РРО (за винятком автоматів з продажу товарів/послуг) фіскальні звітні чеки (тобто Z-звіти). Таким чином, Законом № 265 чітко зафіксовано вимогу про необхідність роздруковувати Z-звіти.

І ще — в оновленому п. 6 глави 4 розд. ІІ Порядку реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну від 14 червня 2016 року № 547 з урахуванням норм Наказу № 773 (далі — Порядок № 547), зафіксована вимога про зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом терміну, визначеного п. 44.3 Податкового кодексу України (далі — ПК)*.

* Згідно з п. 44.3 ПК платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів протягом не менш ніж 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — з передбаченого ПК граничного терміну подання такої звітності. 

Запитання 3. Чи потрібно вклеювати Z-звіти в КОРО?

З 1 жовтня 2018 року норми Наказу № 773 не вимагають вклеювання Z-звітів в КОРО (див. п. 6 глави 4 розділу ІІ оновленого Порядку № 547).

Однак ця норма конфліктує з абз. 4 п. 11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверд­женого постановою Правління НБУ від 29 грудня 2017 року № 148 (далі — Положення № 148), де зазначено: оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб — підприємців, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є ведення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування і друку фіскальних звітних чеків та їх підклеювання на відповідних сторінках КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій в КОРО.

Виходячи з цього, вважаємо, що до внесення відповідних змін до Положення № 148 підприємцям потрібно обов’язково друкувати Z-зві­ти з підклеюванням їх на відповідних сторінках КОРО. В іншому випадку податківці можуть кваліфікувати виручку як неоприбутковану, за що передбачено штрафні санкції у п’ятикратному розмірі від неоприбуткованої суми (ст. 1 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 року № 436/95) .

Нововведення 2: реєстрація, засто­сування (зберігання) КОРО на РРО, розрахункової книжки не здійснюватиметься за ба­жанням суб’єкта господарювання у разі прий­няття ним рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється ним до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії.

Наказ № 773 дає право суб’єктам господарювання відмовитися від використання КОРО у разі виходу з ладу РРО або відключення електроенергії за умови того, що розрахункові операції не будуть проводитися до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії (п. 1 глави 1 розділу ІІ оновленого Порядку № 547).

Інакше кажучи, якщо ФОП реєструє РРО, то він може за власним бажанням не реєструвати КОРО, а ті, хто використовував КОРО — скасувати їх реєстрацію, а потім припинити її застосування.

Нові форми заяв (в тому числі про відмову від застосування КОРО) повинні запрацювати тільки після набрання чинності наказом Мінфіну щодо затвердження порядків ведення Реєстру екземплярів РРО та Реєстру центрів сервісного обслуговування РРО. Тому до набрання чинності новою формою заяви в разі прийняття суб’єктом господарювання рішення про те, що при виході з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії, такому суб’єкту господарювання потрібно додати до заяви про реєстрацію РРО копію відповідного рішення, про що вказати в п. 9 такої заяви (п. 5 Наказу № 773).

Однак вважаємо, що підприємцям недо­цільно скасовувати реєстрацію КОРО, ос­кільки зараз не узгоджені вимоги що­до оприбуткування готівки (тобто існують супе­речності між нормами Положення № 148 та Наказу № 773).

Додамо, що не можуть скасувати реєстрацію КОРО, зокрема:

 • суб’єкти господарювання, які мають право не застосовувати РРО, але використовувати розрахункові книжки та КОРО згідно зі ст. 10 Закону № 265 (перелік даних ситуацій наведено в постанові КМУ «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 23 серпня 2000 року № 1336);
 • суб’єкти господарювання, які продовжують в разі відключення електроенергії або виходу з ладу РРО (без використання резервного) реалізацію товарів/послуг з випискою розрахункових квитанцій.

Висновки

У публікації ми окреслили найбільш цікаві для приватних підприємців спірні нюанси, які існують у зв’язку з прийняттям Наказу № 773.

Сподіваємося, що незабаром всі неточності в законодавстві будуть виправлені. Також не будемо виключати того, що можуть з’явитися роз’яснення фіскалів, які візьмуть на себе сміливість врегулювати існуючі нестикування. А до цього часу рекомендуємо платникам:

 • роздруковувати щоденні Z-звіти (в разі здійснення розрахункових операцій);
 • вклеювати Z-звіти в КОРО.

Редакція газети «Консультант приватного підприємця»