Главная arrow Архив газеты arrow 2019arrow 05arrow Рекомендації фіскалів щодо оформлення заяви для отримання «дитячих» ПСПНОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Рекомендації фіскалів щодо оформлення заяви для отримання «дитячих» ПСП
Документ без названия

Якщо працівниця(ик) утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, то вона (він) має право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) (пп. 169.1.2 Податкового кодексу України, далі — ПК). Додатково у пп. 169.4.1 ПК передбачено, що одному з батьків надається право на збільшений граничний розмір доходу (у 2019 році визначається як добуток 2690 грн. та відповідної кількості дітей).

Разом з тим, якщо у 2019 році дохід одного із батьків не більше 2690 грн., а у іншого не більше 2690 грн. х кількість дітей, то вони обидва зможуть скористатися правом на ПСП. Для цього підвищеним граничним розміром місячного доходу (за правилом збільшення дозволених доходів кратно кількості дітей) для отримання ПСП повинен користуватися той, хто має більший дохід.

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 103.08.03) розглянула, як працівниці(ку) у такому випадку пра­вильно оформити заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП (далі — ПСП-зая­ва). 

Перш за все зазначимо, що у п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги» від 29 грудня 2010 року № 1227 визначено, що працівниця(ник) подає роботодавцю ПСП-заяву за формою, встановленою Державною податковою службою України. Однак наказ Державної податкової адміністрації України від 30 вересня 2003 року № 461 (далі — Наказ № 461), яким затверджена форма ПСП-заяви, втратив чинність. Тому ДФСУ вказує, що до затвердження цієї форми працівниця(ик) подає ПСП-заяву в довільній формі. Як зразок при оформленні ПСП-заяви можна використовувати форму, що наведена у Наказі № 461. 

Ще ДФСУ пояснює, що у ПСП-заяві потрібно зазначити, що чоловік (дружина) праців­ни­ці(ка) при одержанні ПСП не користується правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей. Це пояснюється тим, що cкористатися підвищеним кратно кількості дітей доходом при реалізації права на ПСП може тільки один з батьків.

Окремо зазначимо, що право на збільшення граничного розміру доходу мають не тільки згідно з пп. 169.1.2 ПК (працівниця(ик), що утримує двох чи більше дітей віком до 18 років), а ще й згідно з пп. а пп. 169.1.3 ПК (одинока матір (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник) та пп. б пп. 169.1.3 ПК (працівниця(ик) утримує дитину-інваліда). Але фіскали у «ЗІР» (підкатегорія 103.08.03) навели тільки випадок, передбачений пп. 169.1.2 ПК. 

Редакція вважає, що аналогічний запис треба робити також одному з батьків, який вирішив користуватися збільшеним граничним розміром доходу кратно кількості дітей згідно з пп. б пп. 169.1.3 ПК. А ось на підставі пп. а пп. 169.1.3 ПК цей запис робити не треба, оскільки дитину утримує одна особа, яка не перебуває у шлюбі.

Увага! У № 4 газети «Консультант приватного підприємця» за 2019 рік наведені приклади розрахунку ПДФО для працівниць(ників), які мають право на «дитячі» ПСП.

Наведемо приклад заповнення ПСП-заяви (форма ПСП-заяви взята із Наказу № 461 з урахуванням законодавчих змін, які прийняті після скасування цього наказу).
Працівниця має двох дітей віком до 18 років. Її чоловік не користується правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей. ПСП-заяву працівниця подала одразу при прийнятті на роботу (25 грудня 2014 року).

Роботодавцю ФОП Дмитруку Дмитру Дмитровичу
від Іваненко Марії Іванівни,

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ідентифікаційний номер платника податків 

працюючого(-ої) касиром
указується посада 
ЗАЯВА
про застосування податкової соціальної пільги

1. Прошу застосовувати до нарахованого мені доходу у вигляді заробітної плати податкову соціальну пільгу в розмірі, визначеному в пп. 169.1.2 Податкового кодексу України.

посилання на норму, відповідно до якої буде отримуватися пільга

2. Для застосування податкової соціальної пільги надаю такі документи:
— копія свідоцтва про народження Іваненка Владислава Петровича (серія АБ № 123456, видано РАГС Солом’янського району м. Києва від 5 липня 2010 року);
— копія свідоцтва про народження Іваненка Володимира Петровича (серія БК № 345678, видано РАГС Солом’янського району м. Києва від 12 грудня 2012 року).

назва документа та його реквізити 

Чоловік при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей згідно з пп. 169.4.1 Податкового кодексу України.

Наведена інформація є достовірною. 

3. Мені відомо, що згідно з пп. 169.2.1 Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується виключно за одним місцем нарахування (виплати) місячного доходу у вигляді заробітної плати.

25 грудня 2014 року                                                                                                       Іваненко 
дата                                                                                                                                    підпис