Содержание

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Платник не отримав відповіді щодо надісланої на реєстрацію податкової накладної: рекомендації фіскалів

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 101.17) надала відповідь на запитання: які дії платника, якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної (далі — ПН) та/або розрахунку коригування (далі — РК)?


Працівник звільнився: особливості нарахування ЄСВ
У разі якщо база нарахування ЄСВ у працівника за основним місцем роботи не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI).

Чи може ФОП тимчасово призупинити діяльність, щоб не сплачувати ЄСВ
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV та іншими нормативно-правовими актами не визначено процедури щодо тимчасового призупинення господарської діяльності фізичною особою — підприємцем.

Нові сервіси Електронного кабінету для фізосіб

В Електронному кабінеті для фізичних осіб реалізовано автоматичне заповнення основних реквізитів платіжного доручення на підставі облікових даних платника для зарахування платежів до бюд­жетів. 

Крім того, для фізосіб — платників податків в Електронному кабінеті надано онлайн-доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, транспортного податку та плати за землю. 


Як фізособа-нерезидент може надавати нерухомість в оренду

Порядок оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду регулюється п. 170.1 Податкового кодексу України (далі — ПК).

Нерухомість, яка розташована на території України і належить фізособі-нерезиденту, повинна надаватися в оренду виключно через ФОП або юрособу-резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом (пп. 170.1.3 ПК).


Загальносистемник вносить готівкову виручку на банківський рахунок: податкові наслідки

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 29 грудня 2018 ро­­ку № 5502/К/99-99-13-01-02-14/ІПК пояснила, що до складу доходу загальносистемника від провадження господарської діяльності включається:

  • виручка у вигляді безготівкових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (у тому числі відсотки банку);
  • виручка в натуральній (негрошовій) формі;
  • суми штрафів і пені, отриманих від інших суб’єктів підприємництва за порушення умов договорів цивільно-правового характеру;
  • інші доходи, які пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Розмір ставок для єдинників-чотирьохгрупників

Базою оподаткування податком для єдинників четвертої групи є:

  • для сільськогосподарських товаровиробників — нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень);
  • для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) — нормативна грошова оцінка ріллі в АР Крим або в області, 

з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового року.

При цьому п. 5 підрозділу 8 розділу XX ПК визначено, що індекс споживчих цін за 2015 та 2017–2023 роки, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100%.


Перевищена максимальна тривалість зміни — РРО блокується
Пункт 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР визначає, що суб’єкт господарювання зобов’язаний щоденно друкувати на РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій, але не визначає вимог до порядку та строків зняття «Z-звіту» РРО.

ФОП тепер не зобов’язані подавати до банку картки зі зразками підписів
31 січня 2019 року набула чинності постанова Національного банку України від 28 січня 2019 ро­ку № 23, якою внесені зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (далі — Інструкція № 492).

НБУ зняв готівкові обмеження на виплату зарплати
НБУ згідно з постановою від 12 лютого 2019 року № 37 (далі — Постанова № 37) розширив перелік випадків, на які не поширюються обмеження готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами (протягом одного дня можна здійснювати готівкові розрахунки у розмірі не більш ніж 50 тис. грн., але кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб не обмежується). Тепер ці обмеження не поширюються на виплати, пов’язані з оплатою праці.

Нові правила оформлення упаковки харчової продукції

6 лютого 2019 року у газеті «Голос України» був офіційно опублікований Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» від 6 грудня 2018 року № 2639-VIII (далі — Закон № 2639). Наступного дня (7 лютого 2019 року) Закон № 2639 набрав чинності. Він вводиться в дію через 6 місяців з дня його опублікування. 

Закон № 2639 встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.


Затверджено критерії ризику в сфері торгівлі/послуг
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 54 (далі — Постанова № 54) затверджені Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів. Постанова № 54 чинна з 2 лютого 2019 року.

Індекс інфляції за січень 2019 року
Згідно з повідомленням Держстату інфляція на споживчому ринку за січень 2019 року становила 101,0% (у відсотках до грудня 2018 року).


ОТЧЁТНОСТЬ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Чотири основних випадки подання річної Декларації про доходи
Фізична особа подає податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — Декларація про доходи) за звітний (податковий) період до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання, за яким фіз­особа береться на облік як платник податку) (п. 3 р. I Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859).

Чому тепер не треба подавати Декларацію про валютні цінності
Запитання: Чи подається декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 року № 2473-VIII? 

ФОП-­пільговик помилково подав ЄСВ-­звіт: що робити
Запитання: Підприємець — пенсіонер за віком помилково подав звіт з ЄСВ за 2017 рік, визначив зобов’язання та бажає скасувати поданий звіт. Чи є відповідальність?


ДЛЯ ВСЕХ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Основні правила виплати зарплати

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам закріплені в ст. 115 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) і ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР.

За умови відпрацювання місячної норми праці розмір нарахованої працівникові зар­плати не може бути нижчим за мінімальну заробітну плату (далі — МЗП) (у 2019 році — 4173 грн.). Хоча мінімальний посадовий ок­лад/тарифна ставка (без доплат та надбавок) в 2019 році повинні бути у розмірі, не меншому за 1921 грн. (розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2019 року) (ст. 96 КЗпП). Нагадаємо: якщо загальна сума зарпла­ти менше МЗП (за умови, що працівник виконав місячну норму праці), то працівник має право на доплату до МЗП (детальніше про це див. у № 3 газети за 2019 рік).


8 прикладів розрахунку «зарплатних» податків у 2019 році

Перед тим як переходити до числових прикладів, наведемо основні правила застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП).

У 2019 році звичайна ПСП для працівника становить 960,50 грн., розмір підвищеної ПСП (150%) = 1440,75 гpн.; максимальної ПCП (200%) = 1921 гpн. (детальніше див. нижче у таблиці).

Граничний розмір місячної зарплати, до якої застосовується ПСП на 2019 рік, дорівнює 2690 грн. А для одного з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 і пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 Податкового кодексу України (далі — ПК), цей розмір визначається як добуток 2690 грн. і відповідної кількості дітей. Інший з батьків може скористатися пільгою на дітей (маючи підстави), якщо його місячний дохід у 2019 році не перевищує 2690 грн.