01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Содержание

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Платник не отримав відповіді щодо надісланої на реєстрацію податкової накладної: рекомендації фіскалів

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 101.17) надала відповідь на запитання: які дії платника, якщо протягом операційного дня не надіслано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної (далі — ПН) та/або розрахунку коригування (далі — РК)?


Працівник звільнився: особливості нарахування ЄСВ
У разі якщо база нарахування ЄСВ у працівника за основним місцем роботи не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI).

Чи може ФОП тимчасово призупинити діяльність, щоб не сплачувати ЄСВ
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV та іншими нормативно-правовими актами не визначено процедури щодо тимчасового призупинення господарської діяльності фізичною особою — підприємцем.

Нові сервіси Електронного кабінету для фізосіб

В Електронному кабінеті для фізичних осіб реалізовано автоматичне заповнення основних реквізитів платіжного доручення на підставі облікових даних платника для зарахування платежів до бюд­жетів. 

Крім того, для фізосіб — платників податків в Електронному кабінеті надано онлайн-доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, транспортного податку та плати за землю. 


Як фізособа-нерезидент може надавати нерухомість в оренду

Порядок оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду регулюється п. 170.1 Податкового кодексу України (далі — ПК).

Нерухомість, яка розташована на території України і належить фізособі-нерезиденту, повинна надаватися в оренду виключно через ФОП або юрособу-резидента (уповноважених осіб), що виконують представницькі функції нерезидента на підставі письмового договору та виступають його податковим агентом (пп. 170.1.3 ПК).


Загальносистемник вносить готівкову виручку на банківський рахунок: податкові наслідки

Державна фіскальна служба України в індивідуальній податковій консультації від 29 грудня 2018 ро­­ку № 5502/К/99-99-13-01-02-14/ІПК пояснила, що до складу доходу загальносистемника від провадження господарської діяльності включається:

  • виручка у вигляді безготівкових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (у тому числі відсотки банку);
  • виручка в натуральній (негрошовій) формі;
  • суми штрафів і пені, отриманих від інших суб’єктів підприємництва за порушення умов договорів цивільно-правового характеру;
  • інші доходи, які пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

Розмір ставок для єдинників-чотирьохгрупників

Базою оподаткування податком для єдинників четвертої групи є:

  • для сільськогосподарських товаровиробників — нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень);
  • для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) — нормативна грошова оцінка ріллі в АР Крим або в області, 

з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового року.

При цьому п. 5 підрозділу 8 розділу XX ПК визначено, що індекс споживчих цін за 2015 та 2017–2023 роки, що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100%.


Перевищена максимальна тривалість зміни — РРО блокується
Пункт 9 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР визначає, що суб’єкт господарювання зобов’язаний щоденно друкувати на РРО фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій, але не визначає вимог до порядку та строків зняття «Z-звіту» РРО.

ФОП тепер не зобов’язані подавати до банку картки зі зразками підписів
31 січня 2019 року набула чинності постанова Національного банку України від 28 січня 2019 ро­ку № 23, якою внесені зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (далі — Інструкція № 492).

НБУ зняв готівкові обмеження на виплату зарплати
НБУ згідно з постановою від 12 лютого 2019 року № 37 (далі — Постанова № 37) розширив перелік випадків, на які не поширюються обмеження готівкових розрахунків між суб’єктами господарювання та фізичними особами (протягом одного дня можна здійснювати готівкові розрахунки у розмірі не більш ніж 50 тис. грн., але кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб не обмежується). Тепер ці обмеження не поширюються на виплати, пов’язані з оплатою праці.

Нові правила оформлення упаковки харчової продукції

6 лютого 2019 року у газеті «Голос України» був офіційно опублікований Закон України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» від 6 грудня 2018 року № 2639-VIII (далі — Закон № 2639). Наступного дня (7 лютого 2019 року) Закон № 2639 набрав чинності. Він вводиться в дію через 6 місяців з дня його опублікування. 

Закон № 2639 встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.


Затверджено критерії ризику в сфері торгівлі/послуг
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 54 (далі — Постанова № 54) затверджені Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів. Постанова № 54 чинна з 2 лютого 2019 року.

Індекс інфляції за січень 2019 року
Згідно з повідомленням Держстату інфляція на споживчому ринку за січень 2019 року становила 101,0% (у відсотках до грудня 2018 року).


ОТЧЁТНОСТЬ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Чотири основних випадки подання річної Декларації про доходи
Фізична особа подає податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі — Декларація про доходи) за звітний (податковий) період до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання, за яким фіз­особа береться на облік як платник податку) (п. 3 р. I Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859).

Чому тепер не треба подавати Декларацію про валютні цінності
Запитання: Чи подається декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21 червня 2018 року № 2473-VIII? 

ФОП-­пільговик помилково подав ЄСВ-­звіт: що робити
Запитання: Підприємець — пенсіонер за віком помилково подав звіт з ЄСВ за 2017 рік, визначив зобов’язання та бажає скасувати поданий звіт. Чи є відповідальність?


ДЛЯ ВСЕХ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Основні правила виплати зарплати

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам закріплені в ст. 115 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) і ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР.

За умови відпрацювання місячної норми праці розмір нарахованої працівникові зар­плати не може бути нижчим за мінімальну заробітну плату (далі — МЗП) (у 2019 році — 4173 грн.). Хоча мінімальний посадовий ок­лад/тарифна ставка (без доплат та надбавок) в 2019 році повинні бути у розмірі, не меншому за 1921 грн. (розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2019 року) (ст. 96 КЗпП). Нагадаємо: якщо загальна сума зарпла­ти менше МЗП (за умови, що працівник виконав місячну норму праці), то працівник має право на доплату до МЗП (детальніше про це див. у № 3 газети за 2019 рік).


8 прикладів розрахунку «зарплатних» податків у 2019 році

Перед тим як переходити до числових прикладів, наведемо основні правила застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП).

У 2019 році звичайна ПСП для працівника становить 960,50 грн., розмір підвищеної ПСП (150%) = 1440,75 гpн.; максимальної ПCП (200%) = 1921 гpн. (детальніше див. нижче у таблиці).

Граничний розмір місячної зарплати, до якої застосовується ПСП на 2019 рік, дорівнює 2690 грн. А для одного з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 і пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 Податкового кодексу України (далі — ПК), цей розмір визначається як добуток 2690 грн. і відповідної кількості дітей. Інший з батьків може скористатися пільгою на дітей (маючи підстави), якщо його місячний дохід у 2019 році не перевищує 2690 грн. 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 

Rambler's Top100