Главная arrow Архив газеты arrow 2019arrow 09arrow Чи можна подати паперову звітність, якщо не прийшла квитанціяПРАВОВАЯ ШКОЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Чи можна подати паперову звітність, якщо не прийшла квитанція

Запитання: Чи мають право ФОП у разі неотримання квитанції про прийняття податкової звітності у електронній формі надати повторно на паперовому носії звітність, та яка звіт­ність буде вважатись прийнятою?

Відповідь: Згідно з п. 49.3 Податкового кодексу України (далі — ПК) податкова декларація подається за вибором платника (якщо інше не передбачено ПК), в один із таких способів:

  • особисто платником податків або упов­новаженою на це особою;
  • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • засобами електронного зв’язку в елект­ронній формі з дотриманням вимог законів щодо елект­ронного документообігу та елект­ронного циф­рового підпису.

Податкова звітність з ПДВ подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Якщо платник надіслав до контролюючих органів кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного терміну для подання податкової звітності за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних контролюючого органу та платнику надійшла про це друга квитанція.

Нова податкова декларація (як в електрон­ній, так і у паперовій формі), подана за звітний період до закінчення граничного строку подання податкової декларації за такий самий звітний період (п. 50.1 ПК), буде вважатись прийнятою, за умови дотримання при її поданні вимог, встановлених статтями 48 і 49 ПК.

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 135.03)