Главная arrow Архив газеты arrow 2019arrow 10arrow Компенсація за невикористану щорічну відпустку: пам’ятка для роботодавцяДЛЯ ВСЕХ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Компенсація за невикористану щорічну відпустку: пам’ятка для роботодавця
Яка має бути тривалість відпустки
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (да­лі — Закон № 504) і ст. 75 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)).

Інакше кажучи, роботодавець зобов’яза­ний надавати працівникові щорічну основ­ну відпустку не менше 24-х календарних днів (тобто її тривалість може бути більше, але в жодному разі не менше). Необов’язково надавати відразу всі 24 календарних дні відпустки — її можна розбити на частини (але основна безперервна її частина має бути не менше 14 днів) (ст. 12 Закону № 504). 

Також слід врахувати, що існують пільгові категорії працівників, які мають право на підвищений строк відпусток, зокрема, згідно зі ст. 6 Закону № 504 відпустка становить:

 • для інвалідів І та ІІ групи — 30 днів;
 • для інвалідів ІІІ групи — 26 днів;
 • для осіб до 18 років — 31 день.
Таким чином, підприємець-роботодавець зобов’язаний надати працівнику мінімально дозволені строки відпусток. 

Слід звернути увагу, що не завжди роботодавець може надати належну за тривалістю відпустку. Однак на «паперах» потрібно оформити відпустку саме «правильної» тривалості й надати 24 дні за кожний робочий рік (навіть, якщо насправді це не так), оскільки «занижена» відпустка — порушення трудового законодавства, за яке передбачено фінансове та адміністративне покарання.

Крім того, в особливих випадках працівники мають право на щорічні додаткові відпустки:

 • за роботу із шкідливими і важкими умовами праці — тривалістю до 35 календарних днів, надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290;
 • за роботу, яка пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним наван­таженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, — тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвер­дженим постановою Кабінетом Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290;
 • за роботу з ненормованим робочим днем — тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених трудовим договором.

Загальна тривалість щорічної основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, — 69 календарних днів (ч. 3 ст. 10 Закону № 504).

Також, розповідаючи про відпустки, не мож­на оминути так звані «дитячі» соціальні відпустки (це окрема категорія відпусток, що надаються не за відпрацьований, а за календарний рік). Так, відповідно до ст. 19 Закону № 504 право на щорічну додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів згідно зі ст. 73 КЗпП) мають:

 • жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину;
 • матір особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одинока матір;
 • батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
 • особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи один із прийомних батьків.

За наявності декількох підстав для надання цієї соцвідпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (ст. 19 Закону № 504).

Тривалість «дитячої» соцвідпустки не враховують при визначенні максимальної тривалості щорічних відпусток у 59 календарних днів, яка встановлена у ч. 3 ст. 10 Закону № 504.

Детальніше про порядок надання соціальних відпусток — див. на стор. 27–29 № 2 газети за 2019 рік.

Увага: на відміну від працівника, сам підприємець не має права на оплачувальні щорічні та соціальні відпустки, оскільки на нього не поширюються норми трудового законодавства.

Далі у публікації розглянуто:

 • чи можна працівникові не йти у щорічну відпустку;
 • чи дозволяє законодавство добровільну відмову працівника від щорічної відпустки;
 • чи існує строк давності для невикористаної щорічної відпустки;
 • за які відпустки та в яких випадках не виплачують компенсації;
 • за які відпустки виплачують компенсацію;
 • що робити з невикористаною щорічною відпусткою.
У наступних публікаціях ми продовжимо розгляд цієї теми.