Главная arrow Архив газеты arrow 2019arrow 13arrow Які наслідки липневого збільшення прожиткового мінімумуДЛЯ ВСЕХ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Які наслідки липневого збільшення прожиткового мінімуму

Із 1 липня 2019 року відбулось чергове підвищення розмірів прожиткових мінімумів, а ось величина мінімальної заробітної плати (далі — МЗП) залишиться незмінною. Для підприємців ці зміни дуже важливі, оскільки від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі — ПМПО) і МЗП залежить низка податкових показників. 

У Таблиці 1 наведемо розміри прожиткових мінімумів, які діють у 2019 році.

Таблиця 1
Демографічні та соціальні групи населення

Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у 2019 році

з 1 січня по 30 червня

з 1 липня по 30 листопада

з 1 по 31 грудня

загальний показник

1853,00 грн.

1936,00 грн.

2027,00 грн.

діти до 6 років

1626,00 грн.

1699,00 грн.

1779,00 грн.

діти від 6 до 18 років

2027,00 грн.

2118,00 грн.

2218,00 грн.

працездатні особи

1921,00 грн.

2007,00 грн.

2102,00 грн.

особи, які втратили працездатність

1497,00 грн.

1564,00 грн.

1638,00 грн.

Увага: у цій консультації наведено лише деякі показники, які залежать від ПМПО та МЗП.

1. Зміна показників, які залежать від діючого розміру ПМПО

1.1. Сума зарплати, яка підлягає індексації
Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення.
Тому з липня по листопад 2019 року (включно) індексації (залежно від базового місяця) буде підлягати зарплата у межах 2007,00 грн. за місяць, тобто у розмірі ПМПО.

1.2. Плата за ліцензії
За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі 1 ПМПО, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. А плата за видачу ліцензії, яку видає місцевий орган виконавчої влади, становить 10% ПМПО, що діє на день прийняття відповідного рішення (ст. 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222-VIII). Отже, зміна ПМПО впливає на розмір плати за отримання ліцензії, яка з 1 липня по 30 листопада 2019 року становить:

 • 2007,00 грн. (1 ПМПО) — якщо ліцензію видає орган ліцензування;
 • 200,70 грн. (10% ПМПО) — якщо ліцензію видає місцевий орган виконавчої влади.

1.3. Аліменти
Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України). Тому місячний розмір аліментів з липня по листопад 2019 року (включно) становитиме:

 • для дітей до 6 років — не менше 849,50 грн. (1699,00 грн. х 50%);
 • для дітей від 6 до 18 років — не менше 1059,00 грн. (2118,00 грн. х 50%).
Роботодавець змінити призначену суму аліментів не має права і утримує їх відповідно до зазначеного у виконавчому листі розміру. Між тим зацікавлена особа має право звернутися до суду про перегляд розміру аліментів.

1.4. Допомога по безробіттю
Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру ПМПО, установленого законом (абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III).
Таким чином, максимальний розмір допомоги по безробіттю з липня по листопад 2019 року (включно) становитиме 8028,00 грн. (2007,00 грн. х 4).

1.5. Допомога одиноким матерям
Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців (сукупний дохід сім’ї за 6 місяців необхідно розділити на 6, а потім на кількість членів такої сім’ї) (ст. 18-3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року № 2811-ХII). Отриманий після ділення дохід необхідно порівняти з відповідним прожитковим мінімумом. Якщо в результаті порівняння середньомісячний дохід на кожну дитину виявиться:

 • вищим за відповідний прожитковий мінімум — то соціальні виплати на дітей такій одинокій матері не призначаються;
 • нижчим за відповідний прожитковий мінімум — то одинокій матері буде призначена соціальна виплата на дітей у розмірі різниці між прожитковим мінімумом на дитину відповідного віку і середньомісячним доходом на одного члена сім’ї.
Таким чином, з 1 липня 2019 року максимальний розмір допомоги становитиме для дітей: до 6 років —1699,00 грн.; від 6 до 18 років — 2118,00 грн.; від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у вищому навчальному закладі) 2007,00 грн.

1.6. Допомога у зв’язку з нещасним випадком
У зв’язку із зміною ПМПО зріс граничний розмір одноразової допомоги для осіб, у яких право на страхові виплати настало після 1 липня 2019 року:

 • потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві відповідно до ступеня втрати професійної працездатності (17 ПМПО) — 2007,00 грн. х 17 = 34119,00 грн.;
 • сім’ї у разі смерті потерпілого (100 ПМПО) — 2007,00 грн. х 100 = 200700,00 грн.;
 • утриманцю у разі смерті потерпілого (20 ПМПО) — 2007,00 грн. х 20 = 40140,00 грн.
Раніше ці виплати відповідно становили 32657,00 грн., 192100,00 грн., 38420,00 грн.

2. Залишаються без змін показники, які розраховують виходячи із діючого розміру МЗП

2.1. Максимальний страховий внесок
Максимальна місячна база для обчислення ЄСВ становить 15 МЗП (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI, далі — Закон № 2464). Тобто із місячної суми доходу, що перевищує максимальну величину, не здійснюються, зокрема:

 • нарахування ЄСВ на зарплату працівників;
 • нарахування ЄСВ «за себе» для загальносистемників.

Також більше цієї суми не може бути самостійно визначена місячна база для обчислення ЄСВ «за себе» у єдинників (хоча зазвичай єдинники сплачують ЄСВ «за себе» у розмірі мінімального страхового внеску із розрахунку за місяць).
Максимальна сума доходу застрахованої особи за місяць, в межах якої обчислюється ЄСВ, та максимальний місячний розмір ЄСВ (див. нижче у Таблиці 2) не зміняться в 2019 році (у тому числі з 1 липня 2019 року), оскільки МЗП протягом усього 2019 року становить 4173,00 грн.

Таблиця 2

Максимальний розмір місячних доходів, які обкладаються ЄСВ у 2019 році

Максимальний розмір місячного ЄСВ
у 2019 році

4173,00 грн. (МЗП) х 15 = 62595,00 грн.

62595,00 грн. х 22% = 13770,90 грн.

 2.2. Мінімальний розмір ЄСВ
Мінімальний страховий внесок — сума ЄСВ, яка визначається розрахунково як добуток МЗП та ставки внеску (22%) (пп. 5 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464). В Таблиці 3 наведемо мінімальний місячний страховий внесок, який не змінюється протягом 2019 року.

Таблиця 3

МЗП 
у 2019 році

Ставка ЄСВ
«за себе»

Мінімальний місячний
ЄСВ 
«за себе» у 2019 році

4173,00 грн.

22%

4173,00 грн. х 22% = 918,06 грн.

ЄСВ «за себе» 

1. Підприємець на загальній системі зобов’язаний сплачувати суму ЄСВ «за себе» виходячи з фактично отриманого чистого доходу, що підлягає обкладанню ПДФО. При цьому місячний ЄСВ має бути не менше мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру ЄСВ, незалежно від того, чи був отриманий чистий дохід (прибуток) (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).
Якщо у окремому місяці загальносистемник не отримав чистого доходу (прибутку), то він зобов’язаний самостійно визначити місячну базу нарахування, яка має бути не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ та не менше МЗП.
2. Єдинники самостійно визначають базу обкладання ЄСВ «за себе», але місячний ЄСВ-платіж має бути у межах «верхнього» та «нижнього» діапазону. Тобто не менше мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру ЄСВ із розрахунку за місяць (незалежно від розміру доходів) (п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464).

ЄСВ за найманих працівників

ФОП-роботодавець повинен знати: якщо місячна база нарахування ЄСВ менша за розмір МЗП, установленої законом на місяць, за який нараховано дохід працівнику, тоді сума ЄСВ розраховується як добуток МЗП і ставки ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону № 2464). Однак це ЄСВ-правило працює тільки, якщо працівник:

 • працює за основним місцем роботи;
 • перебуває в трудових відносинах повний календарний місяць;
 • не є інвалідом.

2.3. Обмеження розміру лікарняних і декретних
По-перше, сума допомоги з тимчасової непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати максимальну величину бази для нарахування ЄСВ (ч. 2 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV, далі — Закон № 1105). А сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати максимальну величину бази для нарахування ЄСВ та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із МЗП, встановленої на час настання страхового випадку (ч. 2 ст. 26 Закону № 1105).
По-друге, застраховані особи, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають страховий стаж менше 6 місяців, отримують право на матеріальне забезпечення в таких розмірах (ч. 4 ст. 19 Закону № 1105):

 • допомога по тимчасовій непрацездатності — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із МЗП, встановленої на час настання страхового випадку;
 • допомога по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру МЗП, встановленої на час настання страхового випадку.
Вищенаведені обмеження не змінюються протягом 2019 року, оскільки розмір лікарняних і декретних має прив’язку до МЗП.

3. Залишаються без змін показники, які розраховують виходячи із ПМПО/МЗП станом на 1 січня

3.1. Податкова соціальна пільга (далі — ПСП) та граничний розмір місячного доходу, який дає право на ПСП
ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь працівника протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо її розмір не перевищує суми, що дорівнює місячному ПМПО станом на 1 січня звітного року, помноженому на 1,4 і округленому до найближчих 10 грн. (абз. 1 пп. 169.4.1 Податкового кодексу України, далі — ПК). У 2019 році цей показник дорівнює 2690,00 грн. (1921,00 грн. х 1,4 = 2689,40 грн., округляємо до 2690,00 грн.).

Увага! В 2019 році граничний розмір місячного доходу, що дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПК і пп. «а» й «б» пп. 169.1.3 ПК, визначається як добуток 2690,00 грн. і відповідної кількості дітей.

Розмір ПСП та граничного розміру місячного доходу, який дає право на ПСП, не змінюється протягом усього 2019 року (у тому числі з 1 липня 2019 року), оскільки він залежить від ПМПО станом на 1 січня.

Систематизуємо в Таблиці 4 інформацію (граничний розмір місячного доходу для отримання пільги та суми ПСП), за допомогою якої підприємець-роботодавець може розрахувати ПДФО із зарплати працівників.

Таблиця 4

Вид ПСП

Розмір ПСП у 2019 році

Граничний розмір місячного доходу
для одержання ПСП у 2019 році

Звичайна (пп. 169.1.1 ПК)

960,50 грн.

2690,00 грн.

Звичайна «на дітей»
(пп. 169.1.2 ПК)

960,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

Для одного з батьків — 2690,00 грн. х кількість дітей віком до 18 років.
Для другого — 2690,00 грн.

 

Підвищена «на дітей» 
(пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПК)

 

1440,75 грн. х кількість дітей віком
до 18 років

Підвищена (пп. «в»–«е» пп. 169.1.3 ПК)

1440,75 грн.

2690,00 грн.

Максимальна (пп. 169.1.4 ПК)

1921,00 грн.

2690,00 грн.

3.2. Мінімальні посадові оклади (тарифні ставки) працівників
Посадові оклади (тарифні ставки) для працівників встановлюються у розмірі, не меншому за ПМПО на 1 січня. Але загальний розмір заробітної плати за місяць за умови виконання працівником місячної норми праці має бути не менше МЗП.
Увага! Чинне законодавство не забороняє підвищувати протягом року посадові оклади пра­цівників (у тому числі з 1 липня 2019 року) (ст. 96 Кодексу законів про працю України).

3.3. Ставки судового збору
Ставки залишаються незмінними з 1 липня 2019 року, оскільки розмір судового збору залежить від ПМПО станом на 1 січня (ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-VI).

3.4. Максимальні ставки єдиного податку для платників 1 та 2 групи
Незмінними протягом 2019 року є максимальні ставки єдиного податку (у розрахунку за місяць) для приватних підприємців:

 • 1 групи — 192,10 грн. (у межах до 10% від ПМПО станом на 1 січня);
 • 2 групи — 834,60 грн. (у межах до 20% від МЗП станом на 1 січня).

3.5. Максимальні ставки податку на нерухоме майно
Ставки податку на нерухоме майно встановлюються місцевими радами. При цьому вони не повинні перевищувати 1,5% розміру МЗП, встановленої на 1 січня звітного року, за 1 кв. м бази оподаткування (пп. 266.5.1 ПК). Отже, максимальні ставки цього податку не змінюється протягом усього 2019 року (у тому числі з 1 липня), оскільки ставки за 1 кв. м залежать від МЗП станом на 1 січня податкового року.

3.6. Інше
Ще зміна прожиткового мінімуму з 1 липня 2019 року не вплине на зазначені нижче показники.

 • 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Ставки встановлюються за кожний день за 1 кв. м площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, у розмірі до 0,075% МЗП, установленої законом на 1 січня податкового року (пп. 268-1.3.1 ПК).
 • 2. Транспортний податок. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового року (пп. 267.2.1 ПК).
 • 3. Добові. Неоподатковувана гранична сума добових витрат (у зв’язку з відрядженням працівників у межах території України) має бути не більше ніж 0,1 розміру МЗП, встановленої законом на 1 січня податкового року (пп. 170.9.1 ПК). Тобто в 2019 році неоподатковувана сума добових не повинна перевищувати 417,30 грн. (за кожен календарний день відрядження у межах території України).
 • 4. Неоподатковувана вартість дарунків. Не обкладається ПДФО вартість дарунків фізособам (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) — у частині, що не перевищує 25% МЗП, встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (пп. 165.1.39 ПК).