Главная arrow Архив газеты arrow 2019arrow 14arrow Шпаргалка від Держпраці: від прийняття до звільнення працівникаПРАВОВАЯ ШКОЛА ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Шпаргалка від Держпраці: від прийняття до звільнення працівника

Прийняття на роботу працівника, як пра­вило, проводиться у такий спосіб:

  • громадянин подає відповідні документи щодо працевлаштування та пише заяву на прийняття його на посаду;
  • укладається трудовий договір з праців­ни­ком, на підставі якого роботодавцем оформлюється наказ/розпорядження про прийняття на роботу;
  • роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, а також проводить інструктування працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони тощо;
  • роботодавець до початку роботи надсилає до фіскального органу повідомлення про прийняття працівника;
  • роботодавець оформляє трудову книжку відповідно до вимог чинного законодавства, заповнює особову картку типової форми № П-2, формує особову справу працівника (див. на стор. 24 примітку редакції № 1);
  • в подальшому відпрацьовані дні працівника заносяться роботодавцем до табеля обліку використання робочого часу;
  • заробітна плата (посадовий оклад / тариф­на ставка) повинна бути зазначена у штатному розписі (див. на стор. 24 примітку редакції № 2).

Щодо звільнення працівників, слід пам’я­тати, що відповідно до статті 116 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від роботодавця, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, роботодавець повинен письмово повідомити працівника перед їх виплатою.

Днем звільнення вважається останній день роботи. У цей день роботодавець повинен пов­ністю розрахуватися з працівником (зокрема, має бути видана заробітна плата, включаючи оплату праці за останній день роботи; компенсація за невикористані дні відпустки).

Звертаємо увагу, що затримка такого розрахунку за відсутності спору про розмір належних сум тягне обов’язок роботодавця провести на користь працівника виплату середнього заробітку за весь час затримки розрахунку (ст. 117 КЗпП).

За наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум роботодавець повинен сплатити зазначене в ст. 117 КЗпП відшкодування в тому разі, коли спір вирішено на користь працівника.

Якщо спір вирішено на користь працівника частково, то розмір відшкодування за час затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області

Примітка редакції № 1

1. Особові картки
Мінсоцполітики у листі від 21 листопада 2016 року № 5907/0/10-16/06 зазначає, що ФОП повинні вести особові картки працівників. Представники Держпраці також нерідко вимагають, щоб підприємці вели особові картки працівників (за типовою формою № П-2, яка затверджена наказом Державного комітету статистики та Міністерства оборони від 25 грудня 2009 року № 495/656). Аргумент — у п. 2.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, вказано: «З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова відомча форма № П-2 <…> ), в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша)». До речі, є судова практика, коли суди в цьому питанні підтримують перевіряючих (наприклад, постанова Третього апеляційного адміністративного су­ду від 13 листопада 2018 року в справі № 804/1854/17).

2. Особові справи працівників
ФОП-роботодавці можуть їх вести за власним бажанням.
В особових справах доцільно тримати, зокрема, копії: паспорта; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; документів, що підтверджують право на податкову соціальну пільгу тощо.

Примітка редакції № 2

Мінсоцполітики у листі від 21 листопада 2016 року № 5907/0/10-16/06 наполягає на обов’язковій наявності штатного розпису в усіх суб’єктів господарювання (у тому числі й у ФОП-роботодавця). Аналогічну позицію зай­має і Держпраці.